Opintojakso

Näytä opetus
A210A0020 Arvopaperimarkkinoiden sääntely, 6 op 
Tunniste A210A0020  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Arvopaperimarkkinoiden sääntely  Nimilyhenne Arvopaperimarkk 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Helena Sjögrén 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 2-3

 
Periodi 

2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijaopettaja, KTT Helena Sjögrén

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kyky ymmärtää arvopaperimarkkinoiden toimintalogiikkaa sekä soveltaa ja ymmärtää arvopaperimarkkinoita ja sijoitustoimintaa koskevan oikeudellisen sääntelyn tarvetta ja merkitystä.

 
Sisältö 

Arvopaperimarkkinoiden keskeiset toimijat, pääomamarkkinoiden ja arvopaperimarkkinoiden toimintaperiaate sekä oikeudellisen sääntelyn tarve. Pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuus ja vastuullisuusraportointi sekä niitä koskevat säännökset. Arvopaperistaminen, sisäpiirisäännökset.

 
Suoritustavat 

Luentoja 14 h ja valmistautuminen luennoille 12 h, Tentti ja tenttiin valmistautuminen 134 h. 2. periodi. Kokonaismitoitus 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä

 
Oppimateriaalit 

1. Luentomateriaali ja muu luennoitsijan osoittama materiaali

2. Parkkonen, J. & Knuts, M.: Arvopaperimarkkinalaki, 2014 (5., uudistettu painos) (muok. 13.8.2019)

 
Esitietovaatimukset 

Suositellaan suoritetuksi A250A0901 Yhtiöoikeus

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.