Opintojakso

Näytä opetus
A130A0010 Markkinoinnin perusteet, 6 op 
Tunniste A130A0010  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Markkinoinnin perusteet  Nimilyhenne Markkinoinnin p 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Sanna-Katriina Asikainen 
Jaakko Metsola 
Petra Paasonen 
Tommi Rissanen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Korvaa opintojakson CS10A0010 eikä voi sisältyä samaan tutkintoon.

 
Suoritusvuosi 

KTK 1, TkK 2

 
Periodi 

1-2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Professori, TkT Sanna-Katriina Asikainen

Nuorempi tutkija, KTM Tommi Rissanen

Nuorempi tutkija, KTM Jaakko Metsola

Nuorempi tutkija, KTM Petra Paasonen

 

 
Tavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelijat osaavat
- määritellä markkinoinnin ja kansainvälisen markkinoinnin keskeiset käsitteet
- selittää markkinointiajattelun lähtökohdat ja kehityksen sekä markkinoinnin yhteyden yrityksen toimintaan
- soveltaa strategiasuunnittelutyökaluja markkinoinnin tarpeisiin
- arvioida yritysten markkinointiympäristön tekijöitä
- selittää tuotestrategian keskeisiä tekijöitä ja tulkita tuoteporftolioita
- suunnitella hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä ja kuvailla hinnoitteluprosessin
- analysoida vaihtoehtoisia jakelukanavaratkaisuja ja niihin vaikuttavia tekijöitä
- kehittää viestintäprosessia ja erilaisia viestintäkanavia
- määritellä teollisen markkinoinnin ja palveluiden markkinoinnin erityispiirteet
- kertoa esimerkkejä kansainvälisen markkinoinnin erityispiirteistä

 
Sisältö 

Markkinoinnin peruskäsitteet ja lähtökohdat. Markkinoinnin liittyminen yrityksen toimintaan. Markkinoinnin suunnittelu. STP-malli. Kansainvälinen markkinointiympäristö. Markkinoinnin kilpailukeinojen (tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä) piirteet ja käyttö. Brandipäätökset. Teollisen markkinoinnin, palveluiden markkinoinnin ja kansainvälisen markkinoinnin erityispiirteet.

 
Suoritustavat 

Luentoja 14 h, Case-harjoitukset 7 h, case-raporttien itsenäinen teko ja valmistautuminen luennoille 30 h, 1. periodi.

Luentoja 6 h, Case-harjoitukset 8 h, case-raporttien itsenäinen teko 43 h, Tenttiin valmistautuminen ja tentti 52 h, 2. periodi.

Kokonaismitoitus 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5. Arviointi: 0-100 pistettä: Tentti 60%, Case-raportit, esitys ja opponointi 40%. Kaikki osasuoritukset on suoritettava hyväksytysti loppuarvosanan saamiseksi.

 
Oppimateriaalit 

Kotler Philip (2003) Marketing management. Myös vanhemmat painokset.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 20 (muok. 3.6.2019)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Markkinoinnin perusteet  KUULUSTELU  Sanna-Katriina Asikainen,
Jaakko Metsola,
Petra Paasonen,
Tommi Rissanen 
07.04.20ti 16.15-19.15