Opintojakso

Näytä opetus
A380A0120 Toimittajahallinta ja vastuullinen hankintatoimi, 6 op 
Tunniste A380A0120  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Toimittajahallinta ja vastuullinen hankintatoimi  Nimilyhenne Toimittajahalli 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Anni-Kaisa Kähkönen 
Katrina Lintukangas 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 2

 
Periodi 

4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Professori, KTT Anni-Kaisa Kähkönen

Professori, KTT Katrina Lintukangas

 
Tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijoiden toimittajahallinnan ja hankintatoimen tietoja ja taitoja ottaen huomioon vastuullisen hankinnan periaatteet.
Kurssin suoritettuaan opiskelijat
- tunnistavat toimittajavalintaan vaikuttavat kriteerit ja niiden taustatekijät
- osaavat kertoa erilaisista toimittajien arviointi- ja hallintamenetelmistä
- kykenevät osallistumaan toimittajan arviointimenetelmien kehitystyöhön
- osaavat luokitella toimittajia ja hyödyntää toimittajasuhdehallinnan keinoja hankinnoissa
- osaavat soveltaa vastuullisen hankinnan käytänteitä ja toimintatapoja erilaisissa liiketoimintaympäristöissä

 
Sisältö 

Keskeiset toimittajavalintaan vaikuttavat kriteerit, toimittajan hallinta ja arviointimenetelmät, toimittajaluokittelu, toimittajasuhdehallinta, vastuullisen hankinnan periaatteet ja toimintatavat.

 
Suoritustavat 

Luennot ja seminaarit 8 h, ryhmätöiden tekeminen, valmistelu ja opponoinnit 152 h, 4.periodi. Kokonaismitoitus 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä. Ryhmätyö 1: 40%. Ryhmätyö 2:60%. Molemmat suoritettava hyväksytysti.

 
Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan myöhemmin

 
Esitietovaatimukset 

A130A0200 Hankintatoimen perusteet,

A380A0131 Business relationships in international value networks

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Toimittajahallinta ja vastuullinen hankintatoimi  KURSSI  Anni-Kaisa Kähkönen,
Katrina Lintukangas 
02.03.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.