Opintojakso

Näytä opetus
BH60A6600 Rakennusten energiatehokkuus ja sisäilmasto, 4 op 
Tunniste BH60A6600  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Rakennusten energiatehokkuus ja sisäilmasto  Nimilyhenne Rakennusten ene 
Laajuus4 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Mika Luoranen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta
Korvaa: BH60A1301 Rakennusten energiatehokkuuden hallinta 
Suoritusvuosi  TkK 2 
Periodi  3-4 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t)  Mika Luoranen, TkT, tutkijaopettaja
 
Tavoitteet  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
1. tunnistaa taloteknisten ratkaisujen merkityksen sisäilmaston laadun ja energiatehokkuuden näkökulmasta,
2. tunnistaa ja arvioida LVI-järjestelmän mitoitukseen vaikuttavia tekijöitä,
3. tunnistaa ja soveltaa alan erityismääräyksiä,
4. arvioida LVIA toteutusvaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja.
 
Sisältö 

Rakennusten lämmitystehon tarve, johtumishäviöt, ilmanvaihdon lämmitystehon tarve, käyttöveden lämmitys.

Lämmitysjärjestelmät; kattilat,kaukolämpö (kuluttajalaitteet), lämpöpumput (maa- ja ilmalämpöpumput), aurinkoenergiajärjestelmät, sähkölämmitys.

Lämmönjakojärjestelmät, vesiradiaatorilämmitys, lattialämmitys, ilmalämmitys, säteilylämmittimet.

Rakennusten ilmanvaihto ja ilmastointijärjestelmät.

Rakennusten vesi- ja viemärijärjestelmät.

Matalaenergiarakentaminen, passiivitalot.

 
Suoritustavat 

3. periodi: perehtyminen koontiluentojen ennakkomateriaaleihin (n. 10 h), koontiluentoja 14 h, laskuharjoituksia 6 h (luentojen yhteydessä), laboratoriotyöinfo 1 h (luentojen yhteydessä).

4. periodi: perehtyminen koontiluentojen ennakkomateriaaleihin (n. 10 h), koontiluentoja 14 h, laskuharjoituksia 7 h (luentojen yhteydessä), laboratoriomittaukset 2 h.

Labroratoriotöiden kirjallisten osioiden (esiselostus + loppuraportti) tekeminen (n. 30 h). Tenttiin valmistautuminen ja tentti (n. 20 h). Kokonaiskuormittavuus 112 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät  0-5. Tentti 50 %, laboratoriotyö 50 %.
 
Oppimateriaalit  Kurssimateriaali Moodlessa. 
Esitietovaatimukset  BH20A0750 Teknillinen termodynamiikka kuunneltuna. 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 5 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Rakennusten energiatehokkuus ja sisäilmasto  KURSSI  Mika Luoranen 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Rakennusten energiatehokkuus ja sisäilmasto  KUULUSTELU  Mika Luoranen 
05.05.20ti 08.30-11.30