Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A2021 Analyyttisen kemian laboratoriotyöt, 2 op 
Tunniste BJ01A2021  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Analyyttisen kemian laboratoriotyöt  Nimilyhenne Analyyttisen ke 
Laajuus2 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Maaret Paakkunainen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Korvaa opintojakson BJ01A2020 Analyyttisen kemian laboratoriotyöt, 3 op.

 
Suoritusvuosi 

TkK 2

 
Periodi 

3-4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Yliopisto-opettaja, TkT Maaret Paakkunainen
Yliopisto-opettaja, TkT Kari Vahteristo

 
Tavoitteet 

Opiskelija tutustuu käytännössä yleisiin kemian analyysilaitteistoihin ja saa kokonaiskuvan niillä suoritettavista analyyseistä. Kurssin jälkeen opiskelijalla on kokonaiskäsitys mm. spektrometrisistä ja kromatografisista menetelmistä. Opiskelijalla on käsitys, millaisesta näytematriisista analyysit tulee suorittaa ja mitä sovelluskohteita ja käytännön rajoitteita kurssilla käytetyillä laitteistoilla on. Opiskelija oppii, miten analyyttinen menetelmä ja tulokset raportoidaan.

  
Sisältö 

Kurssi sisältää yhden ongelmaratkaisupohjaisen työn, jossa hyödynnetään muutamaa instrumenttianalytiikan analyysilaitteistoa. Työ tehdään itsenäisesti pienryhmissä. Kurssisisältö on vuosittain vaihtuva. Keskeisiä menetelmiä ovat spektrometrian ja kromatografian menetelmät. Kurssilla opiskelija tutustuu käytännössä laitteistoihin, niiden toimintaan ja sovellutuksiin. Kurssilla tutustutaan myös tyypillisiin työvaiheisiin, joita kukin analyyttinen menetelmä vaatii esikäsittelynä sekä menetelmän antamien tulosten tulkintaan, kuten kromatogrammien tai spektrien tulkintaan. Tulokset ja työ raportoidaan hyvän analyyttisen tavan mukaisesti.

Kurssin ”Analyyttisen kemian perusteet” luennot tukevat kurssin opetusta.

 
Suoritustavat 

3.-4. periodi: Johdantoluento 2 h, Laboratoriotyöt 14 h. Tulosten laskentatilaisuus 2 h ja seminaari 2 h. Itseopiskelu 32 h.
Kokonaismitoitus 52 h.
3.-4. periodi: Johdantoluento 2 h, Laboratoriotyöt 14 h, pientapaamisia 2 h Laskuharjoitukset 6 h ja seminaari 2 h. Itseopiskelu 26 h.
Kokonaismitoitus 52 h./Muok. 23.9.19/ml

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, laboratoriotyöt 100%

 
Oppimateriaalit 

Laboratoriotyöohjeet. BJ01A2010 Analyyttisen kemian perusteet –kurssin kurssimateriaali. Moodle-materiaali.

 
Esitietovaatimukset 

BJ01A1030 Epäorgaaniset analyysit ja BJ01A0020 Työturvallisuus laboratoriossa suoritettuna sekä BJ01A1040 Orgaanisen kemian perusteet ja BJ01A2010 Analyyttisen kemian perusteet kuunneltuna.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Analyyttisen kemian laboratoriotyöt  KURSSI  Maaret Paakkunainen,
Kari Vahteristo 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.