Opintojakso

Näytä opetus
BL10A0010 Johdatus sähkötekniikan etäopiskeluun, 2 op 
Tunniste BL10A0010  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Johdatus sähkötekniikan etäopiskeluun  Nimilyhenne Johdatus sähköt 
Laajuus2 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Katja Hynynen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: kokonaan verkossa / full digi

Opintojakso on tarkoitettu vain sähkötekniikan etäohjelmien (DIODI ja ELEC) opiskelijoille.

 
Suoritusvuosi  DI 1 
Periodi  1-2 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

TkT Katja Hynynen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1. osaa kuvailla oman diplomi-insinööritutkintonsa rakenteen ja sisällön, 2. osaa tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHOPS) tutkinnolleen ja aikatauluttaa opintonsa, 3. tunnistaa kirjaston tarjoamat palvelut ja osaa tehdä itsenäisesti tiedonhakuja, 4. tietää, miten tietoturvallisuutta voi parantaa yliopiston verkossa toimittaessa, 5. hahmottaa opintopalvelujen kokonaisuuden ja osaa etsiä omiin opintoihinsa liittyvää neuvontahenkilöstöä ja neuvontamateriaalia. 
Sisältö 

Tutustuminen sähkötekniikan etäohjelmien opintokokonaisuuteen. Tutustuminen opinto-oppaan sisältöön ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. Kirjastoon ja sen palveluihin tutustuminen sekä tekniikan tiedonhaun alkeet. Perehtyminen tietoturvallisuuteen päivittäisessä toiminnassa.

 
Suoritustavat 

Luennot ja verkkoluennot. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. Oppimistehtävät. Tiedonhaun perusteet ja Käyttäjän tietoturvakoulutus -verkkokurssit, 1.-2. periodit. Kokonaismitoitus 52 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Hyväksytty/hylätty. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät. Tiedonhaun perusteet- ja Käyttäjän tietoturvakoulutusverkkokurssien suorittaminen hyväksytysti. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen.

 
Oppimateriaalit 

Opetusmateriaali Moodlessa.

 
Osallistujamäärää rajoitettu? (Kyllä, lukumäärä, prioriteetit/Jätä tyhjäksi)  Opintojakso on tarkoitettu vain sähkötekniikan etäohjelmien (DIODI ja ELEC) opiskelijoille. 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  Ei 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.