Opintojakso

Näytä opetus
BH10A100E Energiatekniikan erikoistyöt EnTeDI, 2-10 op 
Tunniste BH10A100E  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Energiatekniikan erikoistyöt EnTeDI  Nimilyhenne Energiatekniika 
Laajuus2-10 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastikyllä
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Ahti Jaatinen-Värri 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lahti, Lappeenranta, muu / other

Vain EnTeDI –ohjelman opiskelijoille.

 
Suoritusvuosi 

DI 1

 
Periodi 

1-4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijaopettaja, TkT Ahti Jaatinen-Värri

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 1. osaa soveltaa energiatekniikan eri alueitatutkimustyöhön käyttäen tutkimustyöm metodiikkaa 2. pystyy laatimaan rajoitetusta alueesta kirjallisuushaun 3. pystyy laatimaan tutkimusraportin 4. omaa itsenäisen asenteen omaehtoiseen tekniseen työhön.

 
Sisältö 

Tutkielman laatiminen annetusta aiheesta, joka voi olla hankittu alan teollisuudesta. Harjoitustyön pohjaksi tehdään laaja kirjallisuustutkimus.

 
Suoritustavat 

Syventävä harjoitus- tai seminaarityö 52-260 h 1-4. periodi. Aloitusluento ja loppuseminaari.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, harjoitustyö 100 %.

 
Oppimateriaalit 

Ei oppimateriaalia.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Yritystoimeksiannon kuvaus ja määräaika 

Opintojaksolla opiskelijat voivat tehdä yrityksen toimeksiannosta esimerkiksi lyhyen selvityksen tai ongelmanratkaisun. Yritys voi halutessaan ohjata opiskelijaa tai antaa opiskelijan tehdä työ itsenäisesti. Työn laajuus voi vaihdella reilusta viikosta vajaaseen kahteen henkilötyökuukauteen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Energiatekniikan erikoistyöt EnTeDI  KURSSI  Ahti Jaatinen-Värri 
02.09.19 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.