Opintojakso

Näytä opetus
A250A1200 Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot, 6 op 
Tunniste A250A1200  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot  Nimilyhenne Rahoitusmarkkin 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Heli Arminen 
Heikki Lehkonen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 2-3

 
Periodi 

1

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijaopettaja, KTT Heli Arminen

yliopistonopettaja, KTT Heikki Lehkonen

 
Tavoitteet 

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän:
-kuvailemaan, mitkä ovat rahoitusmarkkinoiden tehtävät kansantaloudessa ja kuinka ne sekä rahoitusinstituutiot toimivat.
-selittämään, mitä raha on, mitkä ovat rahan tehtävät ja kuinka korot käyttäytyvät.
-selittämään keskuspankin toiminnan periaatteet ja rahapolitiikan työkalut.
-ymmärtämään rahoitusmarkkinoiden sääntelyn ja valvonnan toiminta sekä selittämään makrovakauspolitiikan, -analyysin tarkoitus ja makrovakausvälineiden toiminta.

 
Sisältö 

Kurssi perehdyttää rahoitusmarkkinoiden tehtäviin, rahoitusinstituutioihin sekä rahan rooliin kansantaloudessa. Tarkastelun kohteena ovat mm. rahoitusinstituutioiden toiminta, rahoitusmarkkinoiden tasapaino, rahan kysyntä ja korkojen määräytyminen. Kurssilla käsitellään myös keskuspankin tehtäviä taloudessa, rahapolitiikan keinoja ja tavoitteita sekä rahoitusmarkkinoiden julkista sääntelyä ja valvontaa. Kurssille pyritään kutsumaan vieraileviksi luennoitsijoiksi rahoitussektorilla työskenteleviä asiantuntijoita ja ekonomisteja.

 
Suoritustavat 

24 h luentoja, 132 h luennoille ja tenttiin valmistautumista, 4 h tentti, 1. periodi. Kokonaismitoitus 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä. Kirjallinen tentti 100 %.

 
Oppimateriaalit 

Kurssilla käytetään (soveltuvin osin) teosta: Mishkin, F.S., 2016. Economics of Money, Banking and Financial Markets, Global Edition, 11th edition.
Luennoijien omat luentokalvot.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.