Opintojakso

Näytä opetus
BH60A5600 Kestävyysmuutos ja johtaminen, 6 op 
Tunniste BH60A5600  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Kestävyysmuutos ja johtaminen  Nimilyhenne Kestävyysmuutos 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Lassi Linnanen 
Jukka Luhas 
Mirja Mikkilä 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 2

 
Periodi 

2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Professori, KTT, Lassi Linnanen
Tutkijaopettaja, MMT, Mirja Mikkilä

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  1. ymmärtää, mitä ympäristövastuu merkitsee liiketoiminnalle
  2. ymmärtää kestävyysmuutoksen hallinnoinnin perusteet sekä yritystoiminnan ja kestävyysmuutoksen kytköksen,
  3. määritellä kestävyysmuutoksen ja kestävän liiketoiminnan toimijoita ja analysoida niiden merkitystä,
  4. tunnistaa ympäristöjohtamisen indikaattoreita ja työkaluja
  5. ymmärtää ympäristöjärjestelmän suunnittelun ja toteutuksen perusteet
  6. tunnistaa kestävyysmuutoksen taloudellisia ohjauskeinoja
  7. ymmärtää systeemisen lähestymistavan ja kestävyysmuutoksen perusteet.
 
Sisältö 

Opintojaksolla käsitellään kestävän kehityksen ja liiketoiminnan välisiä vaikutuksia sekä kestävyysmuutoksen taloudellisia ohjauskeinoja. Kestävyysmuutosta ja sen hallinnointia tarkastellaan erityisesti liiketaloudellisena haasteena sekä tähän liittyvää riskien hallintaa ja taloudellisia ohjauskeinoja. Kurssilla käsitellään perusteita keskeisistä käsitteistä: kestävyysmuutos, systeeminen muutos, kestävät innovaatiot, kestävä liiketoiminta, ympäristöjohtaminen, yritysvastuu ml. vastuullinen viestintä ja markkinointi. Kurssilla havainnollistetaan systeemien ja erilaisten toimijoiden, esim. yrityksen sidosryhmien välisiä vaikutussuhteita.

 
Suoritustavat 

2. periodi: luentoja 14 h, harjoitustyöt, jossa kirjallisuusosio ryhmätyönä + seminaari, EXAM sähköinen tentti n. 140. Kokonaismitoitus 162 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arviointi 0 - 5. Ryhmätyöt 60 %, itsenäinen opiskelu 40 %.

 
Oppimateriaalit 

Tentittävä kirjallisuus:
1. Berninger Kati et al.: Suomi seuraaville sukupolville, taloudellisten murrosten käsikirja. 2017. Kappaleet 1-2, 4, s.11-61 & 169-199.
2. Juutinen Sirpa, Steiner Maj-Lis: Strateginen yritysvastuu. 2010. Kappaleet 1-6, s.1-196.
TAI Juutinen Sirpa: Strategisen yritysvastuun käsikirja. 2016. Kappaleet 1 ja 3-7. e-kirja.
3. Raworth Kate: Donitsi-taloustiede, seitsemän tapaa ajatella kuin 2000-luvun taloustieteilijä. 2017. s. 37-66.
Luennoilla ja Moodle-kurssipohjalla osoitettu materiaali.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.