Opintojakso

Näytä opetus
A370A0001 Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet, 6 op 
Tunniste A370A0001  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet  Nimilyhenne Johtamisen ja y 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Terhi Tuominen 
Anna Vuorio 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 1

 
Periodi 

3

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijatohtori, KTT Terhi Tuominen

Tutkijatohtori, KTT Anna Vuorio

Projektitutkija, KTT Noora Heino

 
Tavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä johtamisen ja yrittäjyyden peruskäsitteet ja tunnistaa nämä määritelmien perusteella. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan peruskäsitteiden välisistä yhteyksistä muodostuvat teoreettiset kokonaisuudet ja kertomaan niistä lyhyesti.

 
Sisältö 

Johtamisen peruskäsitteet ja – työkalut. Ihmisten ja työyhteisöjen johtaminen. Yrittäjyyteen liittyvät keskeiset peruskäsitteet ja erilaiset yrittäjyyden muodot.

Opintojakso liittyy kestävään kehitykseen.

 
Suoritustavat 

Luennot yht. 14 h, 3. periodi. Luennot järjestetään ryhmissä, max. ryhmäkoko 60 hlöä. Luentoja edeltävä opeteltavaan aiheeseen tutustuminen, videoluennot ja muu materiaali 12 h. Luentojen jälkeinen kertaaminen ja ryhmätehtävien tekeminen, 70h. Kirjallinen tentti ja tenttiin valmistautuminen 64 h. Kokonaismitoitus yhteensä 160 h. (Muok. 13.6.2019)

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei (muok. 5.6.2019)

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Yes (muok. 5.6.2019)

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Loppuarvosana 0 - 5. Arvostelu asteikolla 0-100 pistettä. Tentti 40%. Ryhmätyöt 50%. Vertaisarviointi 10 %. Kaikki osasuoritukset on suoritettava hyväksytysti loppuarvosanan saamiseksi. (Muok. 13.6.2019)

 
Oppimateriaalit 

1. Luennoitsijoiden ilmoittama kirjallisuus. 2. Luentomateriaali ja muu kurssilla jaettava materiaali.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 20 (muok. 3.6.2019)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.