Opintojakso

Näytä opetus
A250A0701 Strateginen johdon laskentatoimi, 6 op 
Tunniste A250A0701  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Strateginen johdon laskentatoimi  Nimilyhenne Strateginen joh 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Satu Pätäri 
Leena Tynninen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Ei voi sisältyä samaan tutkintoon kuin A250A0700 Strateginen johdon laskentatoimi tai LM10A4000 Strateginen johdon laskentatoimi ja kustannusjohtaminen tai CS31A0161 Kustannusjohtamisen jatkokurssi.
Kurssilla tehdään luentojen osalta yhteistyötä tuotantotalouden kurssin CS31A0161 Kustannusjohtamisen jatkokurssi kanssa.

 
Suoritusvuosi 

KTK 3

 
Periodi 

2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

professori, KTT Satu Pätäri
yliopisto-opettaja, DI Leena Tynninen

 
Tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille kattava yleiskuva strategisesta johdon laskentatoimesta. Opiskelija ymmärtää kuinka talousjohtamisen menetelmät tukevat organisaation johtamisprosessia ja kilpailuedun saavuttamista. Opiskelija osaa käyttää strategisen johdon laskentatoimen ja kustannusjohtamisen menetelmiä päätöksenteon tukena ja liiketoimintajohtamisen apuna. Opiskelija osaa laatia ja tulkita tuotepäätöksiin ja asiakaskannattavuuteen liittyviä laskelmia sekä kuvailla erilaisia suorituskyvyn ohjausjärjestelmiä.

 
Sisältö 

Johdon laskentatoimen käsitteet, kehitys ja laskennan trendit. Strategisen ohjauksen ja kustannusjohtamisen haasteet ja arvoketjuajattelu. Suorituskyvyn mittauksen perusteet. Toimintolaskenta ja sen soveltaminen tuotepäätöksiin ja asiakaskannattavuuksiin liittyvissä laskelmissa. Kilpailija-analyysit. Controllerin työnkuva ja osaamishaasteet.

 
Suoritustavat 

Luennot ja seminaarit 26 h, harjoitukset 8 h, kotitehtäväraportit 50 h, case-tehtävän laadinta ryhmätyönä 20 h, tentteihin valmistautuminen sekä sähköiset tentit 56 h. Kokonaismitoitus 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0–5, arvostelu 0-100 pistettä, kotitehtäväraportit ja case-tehtävä 40 %, sähköiset tentit 60 %.

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali ja luennoitsijan ilmoittama muu kirjallisuus.

 
Esitietovaatimukset 

CS31A0102 Kustannusjohtamisen peruskurssi tai vastaavat tiedot. Mahdollisuus tehdä esitehtävät Moodlessa, jos esitiedot eivät täyty.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.