Opintojakso

Näytä opetus
CT60A4160 Ohjelmistotestauksen periaatteet, 3 op 
Tunniste CT60A4160  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Ohjelmistotestauksen periaatteet  Nimilyhenne Ohjelmistotesta 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Uolevi Nikula 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Ei järjestetä lv. 2019-2020. Seuraavan kerran syksyllä 2020. (päätetty 10.1.2019, lisätty kuvaukseen 3.6.2019)

 
Suoritusvuosi 

TkK 2

 
Periodi 

1

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijaopettaja, TkT Uolevi Nikula

 
Tavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelijat pystyvät

 

1. selittämään ohjelmistotestauksen keskeiset käsitteet ja konseptit

 

2. tekemään ohjelmistotestausta yksikkö-, integraatio- ja systeemitasoilla

 

3. käyttämään perustyökaluja testaukseen ja automatisoimaan testaustehtäviä

 

4. toimimaan testaustiimissä testaajana.

 
Sisältö 

Ohjelmistotestauksen tekniikat, tasot, automatisointi, työkalut, toimiminen testaustiimissä testaajana.

 
Suoritustavat 

Luentoja 14 h, omatoiminen opiskelu 14 h, pakollisten tehtävien teko 41 h, 4. periodi. Tenttiin valmistautuminen 7 h ja tentti 2 h. Kokonaismitoitus 78 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5. Tentti 30%, harjoitustyö 30%, viikkotehtävät 40%.

 
Oppimateriaalit 

Ohjelmistotestauksen käsikirja, Jussi Pekka Kasurinen, Docendo Oy, 2013. Kirjan hankkiminen ei ole välttämätöntä kurssin suorittamista varten, muu luennoilla ilmoitettu materiaali.

 
Esitietovaatimukset 

Perustiedot ohjelmoinnista ja C-ohjelmointikielestä, esim. kurssit CT60A0201 Ohjelmoinnin perusteet ja CT60A2500 C-ohjelmoinnin perusteet tai vastaavat kurssit (korjattu 3.6.2019).

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.