Opintojakso

Näytä opetus
CT60A2500 C-ohjelmoinnin perusteet, 3 op 
Tunniste CT60A2500  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi C-ohjelmoinnin perusteet  Nimilyhenne C-ohjelmoinnin 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Uolevi Nikula 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 1

 
Periodi 

3

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijaopettaja, TkT Uolevi Nikula

 
Tavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

1. luoda pieniä ohjelmia C-ohjelmointikielellä hyödyntäen peruskäskyjä, tietorakenteita ja kirjastoja.

2. tehdä useista aliohjelmista ja tiedostoista muodostuvan ohjelman, jotta ohjelma on helppo ymmärtää, ylläpitää ja laajentaa.

3. käyttää osoittimia ja dynaamista muistinvarausta linkitettyjen listojen luomiseen ja hallitsemiseen.

4. käyttää make-ohjelmaa ohjelmien kääntämiseen.

(muokattu 20.12.2019)

 
Sisältö 

C-ohjelmointikieli, osoittimet ja dynaaminen muistinhallinta, hyvä ohjelmointityyli ja make. (muokattu 20.12.2019)

 
Suoritustavat 

Luentoja 7 h, omatoiminen opiskelu 14 h, pakollisten tehtävien teko 47 h, 3. periodi. Tenttiin valmistautuminen 7 h ja tentti 3 h. Kokonaismitoitus 78 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5. Tentti 30%, harjoitustyö 30%, viikkotehtävät 40%.

 
Oppimateriaalit 

C-kieli ja käytännön ohjelmointi osa 1, muu luennoilla ilmoitettu materiaali.

 
Esitietovaatimukset 

CT60A0201 Ohjelmoinnin perusteet tai vastaavat tiedot.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  C-ohjelmoinnin perusteet  KURSSI  Uolevi Nikula 
01.06.20 -31.07.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.