Opintojakso

Näytä opetus
BH10A1010 EnTeDI -laboratoriokurssit, 4 op 
Tunniste BH10A1010  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi EnTeDI -laboratoriokurssit  Nimilyhenne EnTeDI -laborat 
Laajuus4 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Markku Autio 
Minna Pelkonen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Opintojakso vain EnTeDI-opiskelijoille.

 
Suoritusvuosi  DI 2 
Periodi  1-2 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkimusinsinööri, M.Sc. Minna Pelkonen, laboratorioteknikko Markku Autio

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
1 suunnitella mittauksia energiatekniikan prosesseihin
2 käyttää lämpötilan ja paineen mittaamiseen tarkoitettuja mittalaitteita
3 mitata ilmavirtauksesta tilavuus- ja massavirran
4 kuvata polttoaineen lämpöarvon määrittämisprosessin
5 kuvata päästömittausprosessin.

 
Sisältö 

Suorittaa energiatekniikan mittauksia koelaitteistoilla. Laatia mittaussuunnitelma annettuun kohteeseen. Kuvata energiatekniikan mittausprosessi demon pohjalta.

 
Suoritustavat 

Esitehtäviä, mittaussuunnitelman laatiminen omatoimisesti, laboratoriomittaukset ja laskenta ryhmätyönä, mittausraporttien laatiminen, opetusvideot.
Kokonaiskuormitus 104 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, esitehtävät, harjoitustehtävät, ryhmätyöt.

 
Oppimateriaalit 

Oppimateriaalit ilmoitetaan Moodlessa.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  Ei 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.