Opintojakso

Näytä opetus
BH10A0020 Johdatus EnTeDI -opintoihin, 2 op 
Tunniste BH10A0020  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Johdatus EnTeDI -opintoihin  Nimilyhenne Johdatus EnTeDI 
Laajuus2 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Ahti Jaatinen-Värri 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lahti, Lappeenranta, muu / other

Vain EnTeDI-opiskelijoille

 
Suoritusvuosi 

DI 1

 
Periodi 

1-2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijaopettaja, TkT Ahti Jaatinen-Värri

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää entedi-opintojen rakenteen
- osaa tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman(eHOPS) diplomi-insinööri tutkinnolle ja aikatauluttaa opinnot
- tunnistaa kirjaston tarjoamat palvelut ja osaa tehdä itsenäisesti tiedonhakuja
- hahmottaa opintopalvelujen kokonaisuuden ja osaa etsiä omiin opintoihinsa liittyvää neuvontahenkilöstöä ja neuvontamateriaalia.

 
Sisältö 

Tutkintorakenne, opintosuunnitelma, kirjasto- ja tukipalvelut, opiskelu käytännössä.

 
Suoritustavat 

Luentoja ja verkkoluentoja, henkilökohtainen opintosuunnitelma, 1-2 periodi.
Kokonaiskuormitus 52 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Hyväksytty/hylätty,hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät Tiedonhaun perusteet verkkokurssilla, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen.

 
Oppimateriaalit 

Oppimateriaalia Moodlessa.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.