Opintojakso

Näytä opetus
BK10A3401 Green Fibre Materials, 5 op 
Tunniste BK10A3401  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Green Fibre Materials  Nimilyhenne Green Fibre Mat 
Laajuus5 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Marko Hyvärinen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: kokonaan verkossa / full digi

 
Suoritusvuosi 

M.Sc. (Tech.) 1

 
Periodi 

3

 
Opetuskieli 

Finnish and English

 
Vastuuopettaja(t) 

Laboratory Engineer, D. Sc. (Tech.) Marko Hyvärinen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- arvioida eri kuituraaka-aineiden saatavuutta
- määritellä kuitujen käyttöön liittyvät käsitteet ja yksiköt
- määritellä ja selittää kuitujen ominaisuuksia suhteessa kasvuun ja solujen toimintoihin
- vertailla kuitumateriaalien rakenteita ja ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia tärkeimmissä käytännön sovelluksissa

 
Sisältö 

Kuituvarat ja niiden hallinnan periaatteet. Kuitumateriaalien hankinta. Kuitumateriaalien makroskooppinen ja mikroskooppinen rakenne ja solujen toiminta. Fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet. Kokeelliset menetelmät lujuusominaisuuksien määrittelemiseksi. Fysikaalisten / mekaanisten / loppukäyttöominaisuuksien välisten suhteiden mallintaminen. Kuitukomposiitit. Kurssi liittyy kestävyyteen.

 
Suoritustavat 

Itsenäiset oppimistehtävät. Omaehtoista työskentelyä 130 h. Kokonaismitoitus 130 h.
Opintojakso soveltuu etäopiskeluun.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, Oppimistehtävät 100 %.

 
Oppimateriaalit 

Kurssimateriaali Moodlessa.
Wood Handbook, Wood as an Engineering Material. Forest Products Laboratory, 2010.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.