Opintojakso

Näytä opetus
BK10A5600 Johdatus etäopiskeluun, 2 op 
Tunniste BK10A5600  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Johdatus etäopiskeluun  Nimilyhenne Johdatus etäopi 
Laajuus2 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Harri Eskelinen 
Katriina Mielonen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: kokonaan verkossa / full digi

Opintojakso vain etäohjelmien (JEDI/MEC) opiskelijoille. Toteutetaan uusien etäopiskelijoiden
tutustumispäivän yhteydessä.

 
Suoritusvuosi 

DI 1

 
Periodi 

1

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Katriina Mielonen, yliopisto-opettaja, TkT

 
Tavoitteet 

Opiskelija tutustuu konetekniikan koulutusohjelmaan ja yliopisto-opiskeluun sekä etäohjelman etäopetusympäristöön. Opiskelija osaa suunnitella opintojansa ja seurata edistymistä omien tavoitteidensa mukaisesti. Opiskelija tutustuu yliopiston tiedekirjaston
palveluihin sekä oppii konetekniikan tiedonhaun alkeet.Opiskelijatutustuu yliopiston tietoturva-asioihin, sekä suorittaa raportointiohjeisiin liittyvän Moodle-tentin.

 

 
Sisältö 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla diplomi-insinöörin tutkinnon
yleisrakenteen ja siihen sisältyvät osiot. Opiskelija hahmottaa opintojensa opintopolun sekä
henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkityksen opintopolun eri vaiheissa. Opiskelija osaa
etsiä omiin opintoihinsa liittyvää neuvontamateriaalia sekä neuvontahenkilöstöä ja tuntee koulutusohjelmakohtaiset raportointiohjeet. Opiskelija
tunnistaa kirjaston tarjoamat palvelut ja osaa konetekniikan tiedonhaun alkeet. Opiskelija
tuntee etäohjelman etäopetusympäristön eri palvelut ja käytettävät työkalut.

 
Suoritustavat 

Luennot 6 h, 1. periodi. Omaehtoista työskentelyä 46 h. Kokonaismitoitus 52 h.
Opintojakso soveltuu myös etäopiskeluun.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Hyväksytty/hylätty. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät Tiedonhaun perusteet-
verkkokurssilla. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen. Tietoturvatehtävän suorittaminen. Rapportointitentin läpäisy.

 
Oppimateriaalit 

Opetusmateriaali Moodlessa.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.