Opintojakso

Näytä opetus
KaSOHajo Hankintojen johtaminen, 24-30 op 
Tunniste KaSOHajo  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Hankintojen johtaminen  Nimilyhenne Hankintojen joh 
Laajuus24-30 op   
TyyppiSivuaineopinnot  
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
 
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Tavoitteet 

Hankintojen johtamisen sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota opiskelijalle perustiedot yrityksen hankintatoimesta, hankintatoimen työkaluista ja toimittajasuhteiden hallinnasta. Sivuopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää hankintatoimen merkityksen yrityksessä ja osaa hyödyntää hankintatoimen työkaluja sekä kehittää yrityksen hankintatoimea erilaisiin työkaluihin perustuen. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida toimittajasuhteita ja ymmärtää erilaisten toimittajasuhteiden hallinnan periaatteet. Opiskelija tunnistaa julkisiin hankintoihin liittyvät erityisvaatimukset ja ymmärtää julkisten hankintojen perusperiaatteet.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.