Opintojakso

Näytä opetus
BH40A1452 Virtaustekniikka II, 3 op 
Tunniste BH40A1452  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Virtaustekniikka II  Nimilyhenne Virtaustekniikk 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Pekka Punnonen 
Jonna Tiainen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 2 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijaopettaja, TkT Pekka Punnonen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1. tehdä dimensioanalyysin, 2. laskea useimpien kappaleiden vastus- ja nostovoiman, 3. kokoonpuristuvan virtauksen perusteet, 4. laskennallisen virtausmekaniikan (CFD) alkeita.

 
Sisältö 

Dimensioanalyysi, nostovoima ja vastus, kappaleen ulkopuolinen virtaus, kokoonpuristuva virtaus, johdanto numeeriseen virtauslaskentaan.

 
Suoritustavat 

Luentoja 12 h, harjoituksia 12 h, itsenäistä opiskelua. Laboratoriotyö 1 h + 3 h. Viikkotehtävät, kotitehtävät ja quizzit 50 h.
Kokonaismitoitus 78 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, laboratoriotyö 20% , viikkotyöt 25%, kotitehtävät 25% quizzit 30%.

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali Moodlessa.
Lisäksi: White, F.M., Fluid mechanics. 5th ed.
Munson, B.R., Young, D.F., Okiishi, T.H.: Fundamentals of Fluid Mechanics.
Bohl, W.: Teknillinen virtausoppi (Technische Strömungslehre).

 
Esitietovaatimukset 

BH40A1400 Virtaustekniikka I kuunneltuna.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 5 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Virtaustekniikka II  KURSSI  Pekka Punnonen,
Jonna Tiainen 
02.03.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.