Opintojakso

Näytä opetus
BH60A0001 Ympäristötekniikan perusteet, 6 op 
Tunniste BH60A0001  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Ympäristötekniikan perusteet  Nimilyhenne Ympäristöteknii 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Katariina Buure 
Mika Horttanainen 
Helena Kahiluoto 
Lassi Linnanen 
Mika Luoranen 
Mirja Mikkilä 
Risto Soukka 
Ville Uusitalo 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Opintojakso järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä.

 
Suoritusvuosi 

Energiatekniikan opiskelijoille suositeltu suoritusajankohta on TkK 2 syyslukukausi (3.-4. periodi).
Konetekniikan opiskelijoille suositeltu suoritusajankohta on TkK 3 syyslukukausi (1.-2. periodi).
Sähkötekniikan opiskelijoille suositeltu suoritusajankohta on TkK 1 kevätlukukausi (3.-4. periodi).
Ympäristötekniikan opiskelijoille suositeltu suoritusajankohta on TkK 1 kevätlukukausi (3.-4. periodi).

 
Periodi 

1-2, 3-4 (järjestetään kahdesti vuodessa)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Professori, TkT Mika Horttanainen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
1. listata tuotannollisen toiminnan ja yhdyskuntien aiheuttamia merkittävimpiä kestävän kehityksen haasteita,
2. nimetä tyypillisimpiä kestävyyshaasteiden hallintakeinoja,
3. käyttää ympäristötekniikan termejä,
4. kirjoittaa ja opponoida tieteellisen raportin ja esittää seminaariesitelmän,
5. soveltaa systeemi- ja elinkaariajattelua,
6. selittää muiden tekniikan alojen kytkeytymisen ympäristötekniikan alaan.

 
Sisältö 

Opintojaksolla käsitellään eri mittakaavoissa esiintyviä kestävän kehityksen haasteita, jotka liittyvät mm. tuotantoon, kulutukseen, jätteisiin, vedenkäyttöön, kaasumaisiin päästöihin, liikennejärjestelmiin, luonnonvaroihin, ruokajärjestelmään ja rakennettuun ympäristöön, sekä teknisiä ratkaisuja ja ohjauskeinoja haasteiden hallintaan.

 
Suoritustavat 

Luentoja 22 h, 1.-2. periodi/3.-4. periodi
Luentotehtävät, noin 56 h, 1.-2. periodi/3.-4. periodi
Harjoitustyön kirjallisuusosio ja opponointi noin 58 h, 1.-2. periodi/3.-4. periodi ja seminaariesityksen valmistelu ja -tilaisuudet noin 10 h, 2. periodi/4. periodi
Kokonaismitoitus 146 h

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, Moodle-tentti 70 %, harjoitustyö 30 %

 
Oppimateriaalit 

Moodle, luentomateriaalit, luentojen lisämateriaalit

 
Osallistujamäärää rajoitettu? (Kyllä, lukumäärä, prioriteetit/Jätä tyhjäksi) 

Kyllä, 130

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 10

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Ympäristötekniikan perusteet  KURSSI  Katariina Buure,
Mika Horttanainen,
Helena Kahiluoto,
Lassi Linnanen,
Mika Luoranen,
Mirja Mikkilä,
Risto Soukka,
Ville Uusitalo 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.