Opintojakso

Näytä opetus
BM20A6900 Matematiikka III, 4 op 
Tunniste BM20A6900  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Matematiikka III  Nimilyhenne Matematiikka II 
Laajuus4 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Sirkku Parviainen 
Juho Virpiranta 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 

 
Suoritusvuosi 

TkK 2

 
Periodi 

3

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Yliopisto-opettaja, DI Olli-Pekka Hämäläinen
Yliopisto-opettaja, DI Juho Virpiranta
Yliopisto-opettaja, TkT Jouni Sampo

 
Tavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee usean muuttujan funktioiden käyttäytymisen tutkimisen
periaatteet. Opiskelija osaa yksinkertaisissa tapauksissa muodostaa malleja ja ratkoa
ongelmia usean muuttujan funktioita käyttäen. Lisäksi opiskelija tuntee sarjojen käytön
perusteet.

 
Sisältö 

Usean muuttujan funktion raja-arvot ja ääriarvot, myös rajoitteilla. Ketjusääntö, gradientti ja
suunnattu derivaatta. Implisiittifunktioiden derivointi ja käänteiskuvauksen olemassaolo.
Pienimmän neliösumman menetelmä. Sarjojen suppeneminen. Potenssisarjat, Taylorin sarjat
ja polynomit (myös virhearvio). Johdanto Fourierin kosini- ja sini-sarjoihin.

 
Suoritustavat 

Luentoja 42 h, harjoituksia 28 h. Harjoituksiin ja luentoihin valmistautuminen 31 h. Tentti 3 h. Yhteensä 104 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti 100 %.

 
Oppimateriaalit 

Oppimateriaali ilmoitetaan ja jaetaan Moodlen kautta.

 
Esitietovaatimukset 

BM20A4301 Johdatus tekniseen laskentaan and BM20A6700 Matematiikka I or equivalent knowledge

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Matematiikka III  KUULUSTELU  Sirkku Parviainen,
Juho Virpiranta 
21.04.20ti 08.30-11.30