Opintojakso

Näytä opetus
BM20A6800 Matematiikka II, 6 op 
Tunniste BM20A6800  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Matematiikka II  Nimilyhenne Matematiikka II 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Jouni Sampo 
Juho Virpiranta 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Opintojakso suoritetaan ja tulokset kirjataan kahdessa osassa (3 op  + 3 op). Opintojaksoa ei voi suorittaa yhtenä isona 6 op:n kokonaisuutena. Kokonaisuudesta (6 op) ei ole erillistä tenttiä.
Osa A korvaa opintojakson BM20A5820 Integraalilaskenta ja sovellukset 3 op ja osa B BM20A5830 Differentiaaliyhtälöiden peruskurssi 3 op.

 
Suoritusvuosi 

TkK 1

 
Periodi 

3-4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Yliopisto-opettaja, DI Olli-Pekka Hämäläinen
Yliopisto-opettaja, DI Juho Virpiranta
Yliopisto-opettaja, TkT Jouni Sampo

 
Tavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa käyttää integraaleja ja differentiaaliyhtälöitä yksinkertaisten ongelmien kuvailuun ja ratkaisemiseen.  Opiskelija osaa laskea kompleksilukujen peruslaskutoimituksia.

 
Sisältö 

OSA A:
Yhden muuttujan funktion integraalilaskentaa sovelluksineen: differentiaalien soveltaminen, pyörähdyskappaleet, käyrän pituus, parametriset käyrät ja integraalilaskenta, osittaisintegrointi. Sovellusesimerkkejä useilta tekniikan aloilta.
OSA B:
Kompleksiluvut: perus laskutoimitukset, kompleksitaso, juuret, Eulerin kaava. Differentiaaliyhtälöt: 1. kertaluvun differentiaaliyhtälöt. 2. kertaluvun lineaariset differentiaaliyhtälöt, differentiaaliyhtälöryhmät. 

 
Suoritustavat 

Opintojakso suoritetaan kahdessa osassa (3 op + 3 op), joista saa erilliset merkinnät opintorekisteriin.
OSA A:
Kolmas periodi:  Luentoja 42 h, harjoituksia 21 h. Harjoituksiin ja luentoihin
valmistautuminen 14 h. Tentti 3h. Yhteensä 80 h.
OSA B:
Neljäs periodi:  Luentoja 42 h, harjoituksia 21 h. Harjoituksiin ja luentoihin
valmistautuminen 14 h. Tentti 3 h. Yhteensä 80 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentit 100 %. Kumpikin osa arvioidaan erikseen ja kumpikin osa täytyy suorittaa hyväksytysti.

 
Oppimateriaalit 

Oppimateriaali ilmoitetaan ja jaetaan Moodlen kautta.

 
Esitietovaatimukset 

Suositellaan BM20A6700 Matematiikka I.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Matematiikka II  KURSSI  Olli-Pekka Hämäläinen,
Jouni Sampo,
Juho Virpiranta 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.