Opintojakso

Näytä opetus
BM20A6700 Matematiikka I, 6 op 
Tunniste BM20A6700  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Matematiikka I  Nimilyhenne Matematiikka I 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Olli-Pekka Hämäläinen 
Juho Virpiranta 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Opintojakso suoritetaan ja tulokset kirjataan kahdessa osassa (3 op  + 3 op). Opintojaksoa ei voi suorittaa yhtenä isona 6 op:n kokonaisuutena. Kokonaisuudesta (6 op) ei ole erillistä tenttiä.
Osa A Korvaa opintojakson BM20A5800 Funktiot, lineaarialgebra ja vektorit 3 op ja osa B BM20A5810 Differentiaalilaskenta ja sovellukset 4 op.

 
Suoritusvuosi 

TkK 1

 
Periodi 

1-2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Yliopisto-opettaja, DI Olli-Pekka Hämäläinen
Yliopisto-opettaja, DI Juho Virpiranta
Yliopisto-opettaja, TkT Jouni Sampo

 
Tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on kerrata, syventää ja laajentaa lukion tietoja funktioista,
differentiaalilaskennasta ja vektoreista sekä esitellä matriisilaskentaan liittyviä käsitteitä
erityisesti lineaaristen yhtälöryhmien ratkaisemiseen liittyen. Opintojakson jälkeen opiskelija
hallitsee edellä mainittujen aihepiirien käsitteitä ja osaa soveltaa näitä yksinkertaisissa
ongelmissa.

 
Sisältö 

OSA A:
Perusteet funktioista, vektoreista ja matriisilaskennasta.
OSA B:
Differentiaalilaskennan perusteet ja sovelluksia

 
Suoritustavat 

Opintojakso suoritetaan kahdessa osassa (3 op + 3 op), joista saa erilliset merkinnät opintorekisteriin.
OSA A:
Ensimmäinen periodi:  Luentoja 42 h, harjoituksia 21 h. Harjoituksiin ja luentoihin
valmistautuminen 14 h. Tentti 3h. Yhteensä 80 h.
OSA B:
Toinen periodi:  Luentoja 42 h, harjoituksia 21 h. Harjoituksiin ja luentoihin
valmistautuminen 14 h. Tentti 3h. Yhteensä 80 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentit 100 %. Kumpikin osa arvioidaan erikseen ja kumpikin osa täytyy suorittaa hyväksytysti.

 
Oppimateriaalit 

Oppimateriaali ilmoitetaan ja jaetaan Moodlen kautta.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.