Opintojakso

Näytä opetus
CT60A4303 Tietokantojen perusteet, 3 op 
Tunniste CT60A4303  Voimassaolo 01.08.2017 - 31.07.2019
Nimi Tietokantojen perusteet  Nimilyhenne Tietokantojen p 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Antti Knutas 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetus Lappeenrannassa

 
Suoritusvuosi 

TkK 2

 
Periodi 

3

 
Opetuskieli 

suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Apulaisprofessori, TkT Antti Knutas

 
Tavoitteet 

1. Suunnitella ja mallintaa relaatiotietokantoja

2. Ymmärtää kuinka relaatioalgebran evoluutio johti SQL-tietokantoihin

3. Mallintaa oikean maailman ongelmia ER:llä ja muuntaa ER-malli relaationtietokannaksi

4. Ymmärtää, hahmottaa ja ratkaista relaatiotietokantasuunnitteluun liittyviin ongelmiin, kuten optimointi ja normalisaatio

5. Toteuttaa relaatiotietokantoja käytännössä ja upottaa niitä sovelluksiin

 

 
Sisältö 

Tietokantajärjestelmät. Tietokantojen suunnittelu. ER-mallinnus. Relaatiomalli ja relaatioalgebran perusteet. SQL-tietokantakieli.

Tietokantasuunnittelun näkökulma: kuinka tietokanta suunnitellaan, kuinka tietoa mallinnetaan, mitkä ovat tiedon talletusrakenteet ja saantimenetelmät, tietoalkiot ja niiden yhteydet. 

ER-kaavioiden muuntaminen relaatiomalliksi ja relaatiotietokannaksi. Eri tiedostotyyppien merkitys ja käyttö eri tietokantaympäristöissä. Tietokantaohjelmoinnin näkökulma: kyselyiden ja muiden tietokantaoperaatioiden esitys, tietokannan hallintajärjestelmien palvelut ja niiden käyttö, esim. tapahtumat ja laukaisimet. Tietokannan toteuttaminen: miten tietokanta rakennetaan, miten tietokannan hallintajärjestelmää käytetään ja miten SQL-lauseet sulautetaan ohjelmointikieleen. 

 
Suoritustavat 

Verkkoluennot ja -tehtävät 13 h, harjoitukset 12 h, SQL-verkkokurssi 20 h, harjoitustyötyö 34 h, periodi 3.

Yhteensä 79 h.

 

 

 

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5,

SQL-verkkokurssin suorittaminen (itseopiskelu, Viobe) 20%

Viikkotehtävät 20%

Harjoitustyö 60%

 

 
Oppimateriaalit 

Beynon-Davies, P.: Database Systems, Palgrave Macmillan, Third Edition, 2004. Foster, Elvis, C.: Database Systems A Pragmatic Approach, Apress, 2014.

Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. 

 
Esitietovaatimukset 

Ohjelmoinnin perusteet.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

max 10

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.