Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A4011 Mekaaniset yksikköoperaatiot, 4 op 
Tunniste BJ01A4011  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Mekaaniset yksikköoperaatiot  Nimilyhenne Mekaaniset yksi 
Laajuus4 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Ritva Tuunila 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 1 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijaopettaja, TkT Ritva Tuunila

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - listata tärkeimmät mekaaniset yksikköprosessit – laskea putkivirtauksen aiheuttaman painehäviön - määrittää pumpun tehontarpeen - kuvata yleisimmät jauhemaisen kiintoaineen varastoinnissa, kuljetuksessa ja hienonnuksessa käytettävät laitteet - valita alustavasti kiintoaineen lähtötietojen perusteella sen hienonnukseen soveltuvat laitteet - kuvata yleisimmät kiintoaineen ja nesteen erotusmenetelmät - valita alustavasti suspension ominaisuuksien ja erotustavoitteiden perusteella kiintoaineen ja nesteen erotukseen soveltuvat laitteet - työskennellä ryhmässä - kirjoittaa ohjeen mukaisen ryhmätyöraportin


 
Sisältö 

Nesteen virtaus putkessa ja putkiston painehäviö. Pumpun tehontarve. Jauhemaisen kiintoaineen varastointi, kuljetus ja hienonnus (murskaus, jauhatus). Kiintoaineen luokitus, kiintoaineen ja nesteen erottaminen laskeuttamalla, suodattamalla.


 
Suoritustavat 

Luentoja ja harjoituksia 28 h, 3 periodi. Ryhmätyö ja Moodle-seminaari 20 h, kotitehtävät ja itsenäinen opiskelu 56 h.
Kokonaismitoitus 104 h.


 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, sähköinen tentti 40%, arvosteltavat kotitehtävät 45 %, ryhmätyö 15 %.


 
Oppimateriaalit 

Coulson J.M. et al. Chemical Engineering, Vol 1 ja 2 (soveltuvin osin).
Svarovsky, L. Solid-Liquid Separation, (soveltuvin osin).

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 5 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.