Opintojakso

Näytä opetus
BM20A7100 Tilastollisten ja numeeristen menetelmien jatkokurssi, 4 op 
Tunniste BM20A7100  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Tilastollisten ja numeeristen menetelmien jatkokurssi  Nimilyhenne Tilastollisten 
Laajuus4 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Matylda Jablonska-Sabuka 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta, kokonaan verkossa / full digi

 
Suoritusvuosi 

TkK 3

 
Periodi 

2

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Vastuuopettaja(t) 

TkT Matylda Jablonska-Sabuka

 
Tavoitteet 

Opiskelija laajentaa tietouttaan tilastollisista menetelmistä, pystyy muotoilemaan malleja ja
soveltaa näitä menetelmiä tekniikan, talouden ja tieteen aloilla. Opiskelija osaa suorittaa
parittaisten otosten testin, varianssianalyysiä ja analysoida aikasarjoja. Opiskelija ymmärtää
monimuuttujaiset jakaumat ja tuntee perusteet ja osaa soveltaa faktorianalyysiä.

 
Sisältö 

Statistical inference: hypothesis testing, two sample tests. Nonparametric tests. Basics of
analysis of variance, time series analysis and multiple regression models. Introduction to
nonlinear regression. Introduction to factor analysis.

 
Suoritustavat 

Luentoja 28 h, harjoituksia 14 h. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustyöt 58h Tentti 3h. 2. Periodi.
Yhteensä 103 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Tentti 100%

 
Oppimateriaalit 

Oppimateriaali ilmoitetaan/jaetaan Moodlen kautta

 
Esitietovaatimukset 

Vaaditaan: Matlab-ohjelmoinnin perustaidot. Suositellaan BM20A1401 Tilastomatematiikka
I ja BM20A1501 Numeeriset menetelmät 1 tai vastaavat tiedot.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.