Opintojakso

Näytä opetus
BM20A6600 Diskreetit mallit ja menetelmät, 3 op 
Tunniste BM20A6600  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Diskreetit mallit ja menetelmät  Nimilyhenne Diskreetit mall 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Olli-Pekka Hämäläinen 
Heikki Pitkänen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 2

 
Periodi 

3

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijaopettaja, TkT Pasi Luukka
Tuntiopettaja, TkT Heikki Pitkänen
Yliopisto-opettaja, TkT Jouni Sampo

 
Tavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelijan odotetaan tuntevan diskreetin matematiikan peruskäsitteitä. Osaavan
muodostaa yksinkertaisia diskreettejä ongelmia kuvaavia malleja sekä ratkoa niitä.

 
Sisältö 

Perusteita seuraavista aiheista: Logiikka, propositiot ja ehdolliset propositiot, induktio. Relaatiot, relaatioiden laskutoimituksia, ominaisuuksia ja ekvivalenssi- sekä järjestysrelaatio. Kombinatoriikka, graafi teoria, polut ja syklit, 
lyhimmän polun menetelmä. Päätöspuut ja kuljetusongelmat.

 
Suoritustavat 

Luentoja, 28 h, harjoituksia 14 h, itsenäistä työskentelyä 21 h, tenttiin valmistautuminen ja tentti 15 h. Kokonaismitoitus 78 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti, 100 %.

 
Oppimateriaalit 

Dossey, Otto, Spence, Vanden Eynden, Discrete mathematics, Pearson 5th  edition, 2006
Richard Johnsonbaugh, Discrete mathematics, Prentice hall, 6th edition, 2005.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Diskreetit mallit ja menetelmät  KUULUSTELU  Olli-Pekka Hämäläinen,
Heikki Pitkänen 
14.04.20ti 16.15-19.15