Opintojakso

Näytä opetus
BL10A1210 Sähkötekniikan laboratoriotyöt DIODI, 4 op 
Tunniste BL10A1210  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Sähkötekniikan laboratoriotyöt DIODI  Nimilyhenne Sähkötekniikan 
Laajuus4 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenkyllä
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Tommi Kärkkäinen 
Pertti Silventoinen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta
DIODI- ja ELEC-opiskelijoille
Opiskelija osallistuu kahteen intensiiviviikolla pidettävään lähijaksoon niin, että hän käy jommankumman vko 43 tai 9, ja jommankumman vko 51 tai 21.

 
Suoritusvuosi 

DI 1

 
Periodi 

Intensiiviviikot 43, 51, 9 ja 21

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

professori, TkT Pertti Silventoinen
tutkijatohtori, TkT Tommi Kärkkäinen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 1. tehdä sähköteknisiä mittauksia turvallisesti. 2. suunnitella ja toteuttaa mittauksia laboratoriossa olevilla mittalaitteilla ja välineillä sähkökäyttöjen, sähkökoneiden, tehoelektroniikan ja/tai sähköverkkojen aihepiireistä, 3. analysoida mittaustuloksia ja tehdä niistä johtopäätöksiä, 4. Selostaa laboratoriotyössä ratkaistavan ongelman, mittausjärjestelyn sekä mittaustulokset ja niiden analyysin.

 
Sisältö 

Sähkötekniset kytkennät ja mittaukset, sähkökoneiden päätyypit, tehokertoimen käsite, loistehon kompensointi, sähkön laatu, taajuusmuuttajan toimintaperiaate, hakkuriteholähteet.

 
Suoritustavat 

Ennakkotehtäviä ja laboratoriomittauksia intensiivijaksoilla. Yhteensä neljä yhden opintopisteen laajuista laboratoriotyötä, jotka opiskelijat määrittelevät itse. Kurssilla käytetään oppimismenetelmänä ongelmaperustaista oppimista (PBL).
Kokonaismitoitus 104 h.

 
Soveltuvuus jatko-opintoihin (Kyllä/Jätä tyhjäksi) 

Kyllä

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0–5, Ennakkotehtävät, laboratoriotyöskentelyyn osallistuminen, tekemisiensä esittely, raportti.

 
Oppimateriaalit 

Moodle-materiaali ja muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

 
Esitietovaatimukset 

Sähkötekniikan perusteiden osaaminen. Taito käyttää sähkötekniikan perusmittalaitteita, kuten yleismittaria ja oskilloskooppia. Kyky työskennellä pienryhmissä.

 
Osallistujamäärää rajoitettu? (Kyllä, lukumäärä, prioriteetit/Jätä tyhjäksi) 

Kyllä, vain DIODI- ja ELEC-opiskelijoille

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Sähkötekniikan laboratoriotyöt DIODI  KURSSI  Tommi Kärkkäinen,
Pertti Silventoinen 
02.09.19 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.