Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A5051 Biojalostamot, 3 op 
Tunniste BJ01A5051  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Biojalostamot  Nimilyhenne Biojalostamot 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Eeva Jernström 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta
2 toteutusta lukuvuodessa: 2. periodi ja lisäksi 3-4 periodeilla full-digi, non-stop.
Kevään totetuksen suoritusmerkinnät toukokuussa./Muok. 15.11.19/ml

 
Suoritusvuosi 

TkK 1

 
Periodi 

2 ja toinen totetus 3-4/Muok. 15.11.19/ml

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Senior Researcher TkT Eeva Jernström

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee - Biojalostamon käsitteenä sekä keskeiset biojalostamokonseptit - Biojalostamoiden merkityksen metsäteollisuudelle ja siihen liittyvälle teollisuudelle: taloudelliset ja teknologiset, ja yhteiskunnalliset haasteet - Keskeiset
biojalostamotuotteet, niiden raaka-aineet ja tavallisimmat valmistusprosessit. Painopiste tulee olemaan uusissa ja tulevaisuuden biojalostamotuotteissa. ja osaa - Kuvata ja arvioida biopohjaisten raaka-aineiden käytettävyyttä erilaisten biojalostamotuotteiden valmistuksessa - Arvioida erilaisten biojalostamotuotteiden toimivuutta ja tuotteeseen liittyviä haasteita - Kuvata ja arvioida erilaisten biojalostamotuotteiden tyypillisiä valmistusprosesseja ja niihin liittyviä haasteita eri näkökulmista.

 
Sisältö 

Nykyiset biojalostamot, metsävarat biojalostamoiden raaka-aineena, muut kuin metsäpohjaiset biojalostamoraaka-aineet, tyypilliset biojalostamokonseptit, uudet integroidut sellu- ja biojalostamot, käytettävissä olevat sivuvirrat, potentiaaliset uudet tuotteet ja niiden
keskeisimmät tuotantoprosessit, biojalostamot biotalouskontekstissa.

 
Suoritustavat 

Suoritus koostuu luennoista, video- ja nettimateriaalista sekä itsenäisestä opiskelusta. Kurssin voi suorittaa joko osallistumalla luennoille ja viikottaiseen välitentteihin
- Luennot: 8 h, 4 x 2h

- viikkotentteihin valmistautuminen, materiaali Moodlessa: 68 h
- viikkotentti Moodle: 2 h, 4 x 0,5 h.
Kokonaismitoitus 78 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Asteikolla 0- 5. Hyväksyttävä suoritus viikottaisista osatenteistä.

 
Oppimateriaalit 

Luennot ja luentomateriaali.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Biojalostamot  KURSSI  Eeva Jernström 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.