Opintojakso

Näytä opetus
KaSOKvmark Kansainvälinen markkinointi, 24-35 op 
Tunniste KaSOKvmark  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Kansainvälinen markkinointi  Nimilyhenne Kansainvälinen 
Laajuus24-35 op   
TyyppiSivuaineopinnot  
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
 
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Tavoitteet 

Kansainvälisen markkinoinnin sivuopintojen tavoitteena on tarjota perustiedot markkinoinnista ja myynnistä sekä niiden erityispiirteistä kansainvälisessä kaupassa. Sivuopinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja kehittää markkinoinnin ja myynnin prosesseja ja tuntee kansainväliseen kauppaan liittyvät toiminnot. Lisäksi hän ymmärtää kansainväliseen liiketoimintaan liittyviä kulttuurillisia erityispiirteitä ja tuntee lainsäädännön, joka liittyy yritysten markkinaolosuhteiden sääntelyyn ja tuotteiden tai palvelujen markkinointiin. Opiskelijalla on hyvät kommunikointi-, yhteistyö- ja projektinjohtamistaidot.

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.