Opintojakso

Näytä opetus
KaSOJoht Johtaminen, 24-35 op 
Tunniste KaSOJoht  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Johtaminen  Nimilyhenne Johtaminen 
Laajuus24-35 op   
TyyppiSivuaineopinnot  
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
 
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

*Jos kurssi A380A0131 Business Relationships in International Value Networks
kuuluu suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin (Hankintojen johtaminen),
sen tilalle suoritetaan opintojakso Project Management tai Työoikeus.

 
Tavoitteet 

Johtamisen sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota opiskelijalle perustiedot organisaatio-käyttäytymisestä, strategisen johtamisen työkaluista ja liiketoiminnan analysoimisesta. Lisäksi opiskelija osaa keskeiset osuuskuntien erityispiirteet johtamisen ja liiketoiminnan tarkoituksen näkökulmasta. Sivuopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksilöiden ja ryhmien käyttäytymiseen vaikuttavat asiat organisaatioissa, osaa hyödyntää strategisen suunnittelun käsitteitä ja lähtökohtia, analysoida yrityksen liiketoimintaa eri näkökulmista sekä ymmärtää osuuskuntien ominaispiirteet ja niiden vaikutukset erityisesti osuuskuntien liiketoimintaan sekä johtamiseen. Opiskelija osaa myös laatia erilaisia raportteja, tiivistää, tulkita ja analysoida eri lähteistä tulevaa informaatiota päätöksenteon tueksi. Opiskelijalla on hyvät kommunikointi-, yhteistyö- ja projektinjohtamistaidot.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.