Opintojakso

Näytä opetus
KaSOYrijuri Yritysjuridiikka, 24-35 op 
Tunniste KaSOYrijuri  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Yritysjuridiikka  Nimilyhenne Yritysjuridiikk 
Laajuus24-35 op   
TyyppiSivuaineopinnot  
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
 
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Tavoitteet 

Yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan- ja talouden johtamisessa sekä yrityksen strategiavalinnoissa. Sivuaineen suoritettuaan opiskelija osaa yritysjuridiikan keskeiset käsitteet ja tuntee yritystoiminnan kannalta keskeisen sääntely ympäristön. Opiskelija ymmärtää yhtiöoikeuden systematiikan ja käsitteistön ja hänellä on valmiudet ymmärtää osakeyhtiöihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä sekä toimijoiden välisiä valta- ja vastuusuhteita. Opiskelija myös osaa yritystoiminnan luotonantoon liittyvät oikeudelliset perusteet sekä irtaimen ja kiinteän omaisuuden käyttämisen luottojen vakuutena. Opiskelija osaa analysoida tehokkaan vakuusjärjestelyn edellytyksiä. Lisäksi opiskelija ymmärtää työsuhdetta koskevan oikeudellisen systematiikan, menettelytavat, periaatteet ja sääntelyn.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.