Opintojakso

Näytä opetus
KaSOLamo Laskentatoimi, 24-35 op 
Tunniste KaSOLamo  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Laskentatoimi  Nimilyhenne Laskentatoimi 
Laajuus24-35 op   
TyyppiSivuaineopinnot  
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
 
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

*Jos kurssi A250A0750 Tilinpäätösanalyysi kuuluu suuntautumisvaihtoehdon
aineopintoihin (vrt. Strateginen rahoitus ja Liiketoiminta-analytiikka),
sen tilalle suoritetaan A250A0200 Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta.

 
Tavoitteet 

Laskentatoimen sivuopintojen oppimistavoitteena on perehdyttää opiskelija rahoituksen- ja johdonlaskentatoimen keskeisiin työkaluihin. Sivuopinnot suoritettuaan opiskelija osaa laskentatoimen keskeiset käsitteet ja tuntee rahoituksen laskentatoimen osalta olennaisen sääntely-ympäristön. Opiskelija osaa analysoida yrityksen taloudellista suorituskykyä tilinpäätöksen pohjalta ja suunnitella yrityksen tulosta verotus- ja liiketoimintatavoitteet huomioiden. Opiskelija ymmärtää tilintarkastuksen keskeisimmät kohteet tarkastettavan yrityksen kannalta. Opiskelijalla on kyky ymmärtää ja analysoida yrityksen tuotanto- tai palvelutoiminnan kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä tuottaa kannattavuuden analysointiin liittyviä laskelmia.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.