Opintojakso

Näytä opetus
A130A3100 Bachelor's Thesis in English, Business Administration, 2 op 
Tunniste A130A3100  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Bachelor's Thesis in English, Business Administration  Nimilyhenne Bachelor's Thes 
Laajuus2 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Maija Hujala 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Kauppatieteiden kandidaatintutkielman kirjoittaminen englanniksi. Tälle kurssille ei ilmoittauduta! Kurssi suoritetaan ilmoittautumalla kurssille A130A3000 Kauppatieteiden kandidaatintutkielma ja kirjoittamalla tutkielma englanniksi.

 
Suoritusvuosi 

KTK 3

 
Periodi 

periodi 1-2 ja 3-4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijaopettaja, KTT, DI Maija Hujala

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset käsitteet liiketaloustieteellisestä tutkimuksesta ja tutkimusmenetelmistä englanniksi. Hän osaa laatia itsenäisesti kirjallisen englanninkielisen tutkielman, joka pohjautuu tutkielman alan teoriaan ja sisältää myös empiirisen osion.

 
Sisältö 

Tieteellisen kirjoittamisen perusteet englanniksi.

 
Suoritustavat 

Kirjallisen kandidaatintutkielman laatiminen englanniksi.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvostellaan osana kandidaatin tutkielmaa (kieliasu ja luettavuus).

 
Esitietovaatimukset 

Kandidaatin tutkinnon yleisopinnot

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Bachelor's Thesis in English, Business Administration  KURSSI  Maija Hujala 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.