Opintojakso

Näytä opetus
YmKSaYmte Ympäristötekniikka, 20-47 op 
Tunniste YmKSaYmte  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Ympäristötekniikka  Nimilyhenne Ympäristöteknii 
Laajuus20-47 op   
TyyppiSivuaineopinnot  
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
 
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Tavoitteet 

Ympäristötekniikan sivuopinnot suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää kestävyyden eri näkökulmat, kestävyyshaasteet ja niiden merkityksen liiketoiminnalle
- ymmärtää kestävää kehitystä uhkaavien haasteiden moniulotteisuuden
- osaa tunnistaa tuotteisiin liittyviä kestävyyshaasteita
- osaa tunnistaa kestävää kehitystä tukeviin vaihtoehtoihin liittyviä rajoitteita

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.