Opintojakso

Näytä opetus
CT30A3370 Käyttöjärjestelmät ja systeemiohjelmointi, 6 op 
Tunniste CT30A3370  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Käyttöjärjestelmät ja systeemiohjelmointi  Nimilyhenne Käyttöjärjestel 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Jussi Kasurinen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta
Opintojakson tentti suoritetaan Moodlessa eikä sille ilmoittauduta erikseen.

 
Suoritusvuosi 

TkK 2

 
Periodi 

1-2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Apulaisprofessori, Dos. Jussi Kasurinen (TkT)

 
Tavoitteet 

Opiskelija ymmärtää, kuinka käyttöjärjestelmä rakentuu, miten se keskeiset toiminnot on toteutettuja miten se toimii yhdessä sovellusohjelmien kanssa. Opiskelija osaa jakaa monimutkaiset ongelmat pienempiin kokonaisuuksiin, ja tietää, miten käyttöjärjestelmän kokoinen, iso ohjelmistoprojekti suunnitellaan ja toteutetaan. Opiskelijalla on kokonaiskuva tietokonejärjestelmän rakenteesta sekä niiden liittymäkohdista algoritmiikkaan, tietokonearkkitehtuuriin, käyttöjärjestelmiin, kääntäjiin ja tulkkeihin sekä ohjelmistotuotantoon. Opiskelija ymmärtää systeemiohjelmoinnin merkityksen sovelluskehityksessä ja järjestelmän ylläpidossa. Opiskelija tuntee käyttöjärjestelmän perustoiminnot. Opiskelija osaa kirjoittaa Posix-ohjelmia C-kieltä käyttäen, osaa soveltaa Posix-kirjastoja ja järjestelmätason funktioita ohjelmissaan. Opiskelija osaa ohjelmoida Unix-järjestelmän komentosarjoja.

 
Sisältö 

Käyttöjärjestelmän perusrakenteet ja –toiminnot: tiedostojärjestelmä, prosessit, prosessien ajoitus ja hallinta, muistinhallinta, oheislaitteet. Unix-järjestelmän rakenne. C-ohjelmointikieli ja sen ohjelmointiympäristö ja työkalut Unix-järjestelmässä. Unixin komentotulkki-ohjelmointi. Standardi I/O-kirjasto, kehittyneet I/O-toiminnot. Järjestelmätiedot ja –tiedostot. Prosessit, prosessien hallinta, prosessien väliset suhteet. Säikeet ja niiden hallinta. Palveluprosessit. Prosessienvälinen kommunikointi. Signaalit ja niiden hallinta.

 
Suoritustavat 

Luennot 28 h ja luennoille valmistautuminen 28 h. Harjoitukset 14 h ja harjoituksiin valmistautuminen 14 h. Harjoitustyö 52 h. ja tenttiin valmistautuminen 17 h. Verkkotentti 3 h. Yhteensä 156 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti 50 %, harjoitustyöt 50 %

 
Oppimateriaalit 

Remzi H. Arpaci-Dusseau and Andrea C. Arpaci-Dusseau. Operating Systems: Three Easy Pieces, Arpaci-Dusseau Books March, 2015 (Version 1.00). A. Silberschatz, P. Galvin, G. Gagne: Operating System Concepts, Wiley, 2012 W. Richard Stevens and Stephen A. Rago: Advanced Programming in the UNIX Environment, 2nd edition, 2011. Ellie Quigley: Unix Shells by Example, 4th edition, 2010. William Stallings: Operating Systems: Internals and Design Principles, 7th Edition, 2011.

 
Esitietovaatimukset 

CT60A0200 Ohjelmoinnin perusteet, CT60A0210 Käytännön ohjelmointi, BM40A0300 Tietorakenteet ja algoritmit.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Käyttöjärjestelmät ja systeemiohjelmointi  KURSSI  Jussi Kasurinen 
01.06.20 -31.07.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.