Opintojakso

Näytä opetus
A130A0220 Julkiset hankinnat, 6 op 
Tunniste A130A0220  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Julkiset hankinnat  Nimilyhenne Julkiset hankin 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Mika Immonen 
Elina Karttunen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 3

 
Periodi 

3

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijatohtori, TkT Mika Immonen

tutkijatohtori, KTT Elina Karttunen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön erityispiirteitä ja merkitystä. Opiskelija tuntee julkisen hankintaprosessin ja hankintamenettelyt sekä pystyy arvioimaan julkisen hankintaprosessin vaiheita. Opiskelija tuntee lainsäädännön vaikutukset julkisten hankintojen toteuttamisessa.

 
Sisältö 

Julkisten hankintojen markkinat. Julkiset hankinnat käsitteenä ja julkinen hankintaprosessi. Julkisen hankinnan erityispiirteet ja haasteet. Kulloinkin ajankohtaiset aiheet.

 
Suoritustavat 

Luentoja 12 h ja valmistautuminen luennoille 20 h. Ryhmätyö ja vertaisarviointi 56 h. Artikkeleihin ja muuhun materiaaliin perehtymisen 37 h. Kirjallisen esseen laatiminen 35 h. 3. periodi. Kokonaismitoitus yhteensä 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, ryhmätyö 40%, vertaisarviointi (hyväksytty-hylätty), essee 60%.

 
Oppimateriaalit 

- Luentomateriaali
- Muu kurssimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

 
Esitietovaatimukset 

Ei

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.