Opintojakso

Näytä opetus
CS30A0952 Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi, 6 op 
Tunniste CS30A0952  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi  Nimilyhenne Innovaatio- ja 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Nina Tura 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 1, KTK 1 
Periodi  3-4 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijatohtori, TkT Nina Tura

 
Tavoitteet 

Opintojaksonsuoritettuaan opiskelija osaa


1. selittää innovaatio- ja teknologiajohtamisen tärkeimmät käsitteet jakonseptit


2. analysoida vaihtoehtoisia toimintamalleja yritysten innovaatiotoiminnanstrategioihin ja prosesseihin


3. selittää elinkaariajattelun kautta yrityksen innovaatiotoiminnan erivaiheet ja tekijät


4. selittää verkostojen ja teollisoikeuksien merkityksen innovaatio- jateknologiajohtamisessa


5. soveltaa innovaatio- ja teknologiajohtamisen periaatteita valittuunongelmakenttään


6. ymmärtääinnovaatiotoiminnan osana kestävän kehityksen mukaista yritystoimintaa.

 
Sisältö 

Tuotekehitysprojektien johtaminen. Tuotteidenja palveluiden kehitystoiminnan vertailu. Markkinoinnin näkökulmatinnovaatiotoiminnassa. Tuotteen elinkaaren hallinta ja innovaation diffuusio. Innovaatiotoiminnan strategia. Kehitystoiminta verkostossa. Teollisoikeuksienperusteet.
Täydentävä tieto: Tuotealustat, työsuhdekeksinnöt, uuden liiketoiminnankehittäminen, avoimen innovaation periaate, kestävä kehitysinnovaatiotoiminnassa. Opintojakso liittyy kestävään kehitykseen.

 
Suoritustavat 

3. periodi: Luentoja 12 h, harjoituksia 6 h, valmistautuminen luentoihin, harjoituksiin, case-tehtäviin ja henkilökohtaisiinoppimistehtäviin 62 h.
4. periodi: Luentoja 6 h, harjoituksia 2 h, valmistautuminen luentoihin, harjoituksiin, case-tehtäviin ja henkilökohtaisiinoppimistehtäviin 27 h, ryhmätentti ja tenttiin valmistautuminen 40 h.


Kokonaismitoitus 155 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0 - 5. Case-tehtävät 40 %, harjoitukset 20 % ja ryhmätentti 40 %.

 
Oppimateriaalit 

Trott, P. Innovation Management and New Product Development, Prentice-Hall, 4. painos, 2008 tai uudempi (soveltuvin osin).
Muu materiaali ilmoitetaan kurssin alkaessa.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 15 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi  KURSSI  Antero Kutvonen 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.