Opintojakso

Näytä opetus
CT60A4002 Ohjelmistotuotanto, 6 op 
Tunniste CT60A4002  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Ohjelmistotuotanto  Nimilyhenne Ohjelmistotuota 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Jussi Kasurinen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 1

 
Periodi 

1-2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Apulaisprofessori, TkT Jussi Kasurinen (päivitetty 6.8.2019)

 
Tavoitteet 

Kurssin jälkeen

1. opiskelija pystyy kuvaamaan ohjelmistotuotannon eri osa-alueet käyttämällä alan peruskäsitteitä

2. opiskelijalla on valmiudet toimia eri rooleissa ohjelmistotuotantoprosessin eri vaiheissa

3. opiskelija kykenee soveltamaan erilaisia ohjelmistotuotannon menetelmiä ja työkaluja

 
Sisältö 

Johdanto, ohjelmistontuotannon rooli erilaisten organisaatioiden toiminnassa, ohjelmistotuotantoprosessi, vaatimusmäärittely, mallinnus, UML, arkkitehtuurit, prosessin kehittäminen, projektinhallinta, GDPR, etiikka.

 
Suoritustavat 

Luentoja 14 h, omatoiminen opiskelu 11 h, pakollisten harjoitustehtävien teko 46 h, 1. periodi.

Luentoja 14 h, omatoiminen opiskelu 11 h, pakollisten harjoitustehtävien teko 52 h, 2. periodi.

Tenttiin valmistautuminen 10 h ja Moodle-tentti (muutos 7.11.2019) 3 h. Kokonaismitoitus 156 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei (päivitys 7.11.2019)

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä (päivitys 7.11.2019)

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, jatkuva arviointi.

Pakolliset viikoittaiset tehtävät 25 %, projekti 25 %, tentti 50 %.

 
Oppimateriaalit 

Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus.

Perusteos on Haikala, I., Mikkonen, T. (2011). Ohjelmistotuotannon käytännöt. Helsinki: Talentum. 12. painos.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Ohjelmistotuotanto  KURSSI  Jussi Kasurinen 
01.06.20 -31.07.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.