Opintojakso

Näytä opetus
CS31A0711 Mallinnus ja analytiikka controllerin työkaluina, 6-9 op 
Tunniste CS31A0711  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Mallinnus ja analytiikka controllerin työkaluina  Nimilyhenne Mallinnus ja an 
Laajuus6-9 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Timo Kärri 
Antti Ylä-Kujala 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

6 tai 9 op suoritettavien moduulien mukaisesti. Tuotantotalouden DI-ohjelmien opiskelijoille.

 
Suoritusvuosi  DI 1-2 
Periodi  3-4 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

professori, TkT Timo Kärri
tutkijatohtori, TkT Antti Ylä-Kujala

tutkijatohtori, TkT Lasse Metso

yliopisto-opettaja, TkT Tiina Sinkkonen

yliopisto-opettaja, DI Leena Tynnninen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- analysoida controllerin tarvitsemien mallinnus- ja analysointityökalujen sovelluskohteet

- suunnitella ja rakentaa erilaisia kustannus- ja ohjausmalleja

- tukea päätöksentekoa analytiikan avulla.

 
Sisältö 

Analysointityökalujen hyödyntäminen päätöksenteossa. Erilaisten kustannus- ja ohjausmallien laadinnan pääperiaatteet käytännön esimerkkien valossa. Controllerin työasema: Analytiikka- ja toimintolaskentaohjelmistot sekä taulukkolaskenta kustannusjohtamisen työkaluina.

 
Suoritustavat 

Periodi 3: luentoja 8 h, mikroharjoitukset 28 h, Periodi 4: luentoja 12 h, mikroharjoitukset 16 h, harjoitustyöt 170 h. Kokonaismitoitus yhteensä 234 h. Opintojaksolla käytetään analytiikka- (SAS JMP), taulukkolaskenta- (Excel) ja toimintolaskentaohjelmistoja (SAS CPM). Opiskelija voi suorittaa opintojakson 6 op:n laajuisena tekemällä taulukkolaskenta osuuden (Excel) ja vaihtoehtoisesti joko toimintolaskenta tai analytiikka osion. Kolme osiota suorittamalla opintopistemäärä on 9.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, laaditut harjoitustyöt ja loppuseminaari.

 
Oppimateriaalit 

Luennoilla ilmoitettava materiaali.

 
Esitietovaatimukset 

CS31A0160 Kustannusjohtamisen jatkokurssi, CS31A0602 Investointihankkeiden elinkaarilaskelmat, LM10A4000 Strateginen johdon laskentatoimi ja kustannusjohtaminen. Hyvä taulukkolaskennan (Excel) osaaminen.

 
Osallistujamäärää rajoitettu? (Kyllä, lukumäärä, prioriteetit/Jätä tyhjäksi)  Kyllä, 36 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  Ei 
Yritystoimeksiannon kuvaus ja määräaika  Yrityksen toimittaman laajan datan analysointi ja siihen perustuvien mallien laatiminen. Aineisto 15.12.2019 mennessä timo.karri@lut.fi


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Mallinnus ja analytiikka controllerin työkaluina  KURSSI  Timo Kärri,
Lasse Metso,
Tiina Sinkkonen,
Leena Tynninen,
Antti Ylä-Kujala 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.