Opintojakso

Näytä opetus
BH60A2601 Ilmastonmuutos, 5 op 
Tunniste BH60A2601  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Ilmastonmuutos  Nimilyhenne Ilmastonmuutos 
Laajuus5 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Anna Claudelin 
Maija Leino 
Lassi Linnanen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 2

 
Periodi 

3-4

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti (Vain suomenkielisenä/Muutettu/9.1.2020/TP)

 
Vastuuopettaja(t) 

Professori, KTT, DI Lassi Linnanen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
1. määritellä ilmastoon sekä ilmastonmuutoksen syihin ja seurauksiin vaikuttavia tekijöitä,
2. selittää, millä toimilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseen pystytään vaikuttamaan,
3. laskea hiilijalanjälkilaskuja.

 
Sisältö 

Opintojaksolla perehdytään seuraaviin teemoihin: Kasvihuoneilmiö, ilmaston muuttuminen kautta aikojen, tulevaisuusskenaariot, hiilenkierto, säteilypakotteeseen vaikuttavat tekijät, ilmastonmuutoksen vaikutukset ja hillitseminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, hiilijalanjälki.

 
Suoritustavat 

Luentoja 28 h, Itsenäisen työn osuus (n. 32 h). Oppimispäiväkirja, yksilötyö (n. 20 h). Harjoitustyö, jossa kirjallisuus- ja laskentaosio (n. 50 h). Kokonaismitoitus 130 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, harjoitustyö 50 %, oppimispäiväkirja 50 %

 
Oppimateriaalit 

Ilmasto.nyt MOOC -kurssi
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fifth Assessment Report
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Special Report: Global Warming of 1.5 °C

 
Esitietovaatimukset 

BH60A0001 Ympäristötekniikan perusteet tai vastaavat tiedot

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Ilmastonmuutos  KURSSI  Anna Claudelin,
Maija Leino,
Lassi Linnanen 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.