Opintojakso

Näytä opetus
BH40A0301 Energianmuuntoprosessit, 3 op 
Tunniste BH40A0301  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Energianmuuntoprosessit  Nimilyhenne Energianmuuntop 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Aki-Pekka Grönman 
Pekka Punnonen 
Antti Uusitalo 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 3 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijaopettaja, TkT Antti Uusitalo

 
Tavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija 1. Hallitsee perusteet kylmäteknologiasta, moottorivoimalaitoksista, kaasu- ja höyry turbiineista ja ORC-prosessista 2. Ymmärtää näiden prosessien laskennan ja mitoituksen periaatteet 3. Pystyy valitsemaan kuhunkin käyttökohteeseen parhaiten sopivan prosessin.

 
Sisältö 

Polttomoottorien, Rankine-prosessin, Brayton-prosessin, ORC-prosessin, kylmäkoneiden, höyryturbiinien ja muiden energianmuuntoprosessien toimintaperiaate sekä näiden tekniikoiden tyypilliset toiminta-arvot ja käyttösovellukset.

 
Suoritustavat 

Luentoja 12 h, harjoituksia 12 h, quizzeja, kotitehtäviä, itsenäistä opiskelua, 2. periodi.
Kokonaismitoitus 78 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, quizzit 42 %, kotitehtävät 58 %.

 
Oppimateriaalit 

Soveltuvin osin seuraavat kirjat:
• Aittomäki, A. (toim.) Kylmätekniikka
• Eerola, O.Polttomoottorit
• Lee, J. Theory and design of steam and gas turbines
• Costante M. Invernizzi, Closed power cycles: Thermodynamic Fundementals and Applications, Lecture Notes in Energy, Springer-Verlag London 2013, ISBN978-1-4471-5139-5

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 10 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.