Opintojakso

Näytä opetus
BH40A0201 Pumput, puhaltimet ja kompressorit, 3 op 
Tunniste BH40A0201  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Pumput, puhaltimet ja kompressorit  Nimilyhenne Pumput, puhalti 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Pekka Punnonen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 3 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijaopettaja, TkT Pekka Punnonen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1. pumppujen, puhaltimien ja kompressorien rakenteen ja toimintaperiaatteen, 2. valita näistä sopivia tyyppejä eri käyttökohteisiin, 3. näistä riittävät tiedot myös taloudellista optimointia ja osto- tai myyntineuvotteluita varten, 4. perustiedot ko. laitteiden suunnitteluun ja päämittojen valintaan.

 
Sisältö 

Pumpputyypit ja toimintaperiaatteet, keskipakopumpun laskenta ja ominaisuudet virtauspiirissä. Kompressorityypit ja toimintaperiaatteet, radiaalikompressorin laskenta. Puhallintyypit ja toimintaperiaatteet. Prosessisovellutukset, valintakriteerit ja säätö.

 
Suoritustavat 

Luentoja 14 h, harjoituksia 14 h, itseopiskelua. EXAM-tentti 2h. Kotitehtäviä, quizzeja. Itsenäisen työn osuus 48 h.
Kokonaismitoitus 78 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, EXAM-tentti 50 %, quizzit ja kotitehtävät 50%.

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali Moodlessa.
Lisäksi: Gülich J.F. 2010: Centrifugal pumps.
Karassik I. J. 2008: Pump handbook.
Airila M. et al 1983. : Kompressorikirja.
Wirzenius A. 1978: Keskipakopumput.
Saravanamuttoo H., Rogers G.. Cohen H. 2001 Gas turbine theory.

 
Esitietovaatimukset 

Suositellaan: BH40A1400 Virtaustekniikka I ja BH20A0750 Teknillinen termodynamiikka.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 5 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.