Opintojakso

Näytä opetus
CT10A0102 Johdatus tietotekniikan opiskeluun, 3 op 
Tunniste CT10A0102  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Johdatus tietotekniikan opiskeluun  Nimilyhenne Johd tietotekn 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Antti Knutas 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 1

 
Periodi 

1-4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Apulaisprofessori, TkT Antti Knutas

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa yliopisto-opiskeluun liittyvät vaatimukset ja käytänteet. Opiskelija perehtyy opiskelussa tarvittaviin työvälineisiin ja tiedonhaun kanaviin. Opiskelija omaksuu opiskelun tehostamiseksi tarvittavia tietoja ja taitoja ja ymmärtää yrittäjämäisen oppimisen perusteet. Opiskelija:
- osaa hyödyntää yliopiston omia ja ulkoisia tietokantoja hankkiakseen opiskelussa tarvittavaa tieteellistä tietoa
- osaa akateemisen raportoinnin perusteet
- osaa kehittää omia opiskelutaitojaan
- osaa suunnitella ja seurata opiskeluun liittyvää ajankäyttöään
- osaa laatia opintosuunnitelman, joka vastaa hänen henkilökohtaisia uratavoitteitaan ja vahvuuksiaan
- osaa seurata opintosuunnitelman toteutumista ja tämän edellyttämiä korjaavia toimenpiteitä.

 
Sisältö 

Ydinaines: opiskeluun liittyvät käytännön asiat, oppimistaidot, lähdeviittaustekniikka, yrittäjämäinen oppiminen, ajanhallinta, itsensä johtaminen, kirjaston tietokannat ja tiedonhaku, opintosuunnitelman ja urasuunnitelman laatiminen. Täydentävä tieto: Academic Adventure -alkuseikkailu, joka järjestetään ensimmäisellä opiskeluviikolla.

 
Suoritustavat 

Luennot 16 h, 1.- 4. periodi. Kirjastoon tutustuminen 1 h, ohjelmien esittelytilaisuus 2 h, HOPS-harjoitukset 2 h, oppimispäiväkirjan ja harjoitustehtävien itsenäinen tekeminen sekä muihin järjestettäviin tilaisuuksiin osallistuminen 57 h. Kokonaismitoitus 78 h.

 

Tehtävät: Oppimispäiväkirja erillistehtävineen, tiedonhaun perusteet, tietoturvan perusteet, henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja sen pitäminen ajan tasalla.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Hyväksytty/hylätty. Itseopiskelutehtävien ja oman HOPS:n hyväksytty toteutus.

 
Oppimateriaalit 

- Opiskelun ja oppimisen opas - kuinka opiskelen laadukkaasti LUT:ssa

 

- Opinto-opas

 

- Muu luennoilla ja harjoituksissa ilmoitettu materiaali

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Johdatus tietotekniikan opiskeluun  KURSSI  Antti Knutas 
02.09.19 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.