Opintojakso

Näytä opetus
CS90A0012 Yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen perusteet, 3 op 
Tunniste CS90A0012  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen perusteet  Nimilyhenne Yrityksen liike 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Annastiina Rintala 
Tiina Sinkkonen 
Nina Tura 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Korvaa opintojakson CS90A0011 Tuotantotalouden peruskurssi ja CS31A0210 Yritystalouden perusteet

 
Suoritusvuosi  TkK 1 tuotantotalouden ja tietotekniikan opiskelijat
TkK 3 muut kuin tuotantotalouden ja tietotekniikan opiskelijat 
Periodi  1-2 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Yliopisto-opettaja, TkT Tiina Sinkkonen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- määrittää yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen peruskäsitteet

- tulkita yritystoiminnan eri osa-alueiden välisiä prosesseja ja kehittämiskohteita.

 
Sisältö 

Tutustutaan yrityksen liiketoimintaan ja johtamiseen, erityisesti kustannusjohtamiseen, toimitusketjuihin ja liiketoimintaprosesseihin, innovaatio- ja teknologiajohtamiseen.

 
Suoritustavat 

Harjoitustehtävät 100%. Luennot 18 h, ryhmätehtävät 35 h, yksilötehtävät 15 h, omaehtoinen kirjallisuuteen perehtyminen 18 h. Kokonaismitoitus 86 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0 - 5. Harjoitustehtävät 100 %.

 
Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan luennolla.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 5 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.