Opintojakso

Näytä opetus
CS31A0051 Yrityspeli, 6 op 
Tunniste CS31A0051  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Yrityspeli  Nimilyhenne Yrityspeli 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Matti Rissanen 
Leena Tynninen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 3 
Periodi  3-4 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

yliopisto-opettaja, DI Leena Tynninen

nuorempi tutkija, DI Matti Rissanen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • analysoida yrityksessä eri osa-alueilla tehtyjen päätöksien vaikutuksia yrityksen taloudelliseen menestykseen markkinoilla
  • tulkita tuloksen, taseen ja rahavirtojen välistä yhteyttä sekä niihin liittyviä avaintunnuslukuja.
 
Sisältö 

Yrityspelin toimintaperiaatteet, ryhmän päätöksenteko, tuotteiden hinnoittelu, markkinointipanostus, raaka-aineostot, tuotteiden valmistusmäärän suunnittelu, tuotantolaitteistojen kunnossapito, tuotantomenetelmien kehittäminen, investoinnit ja niiden rahoitus, käyttöpääomarahoitus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä niihin liittyvät keskeiset tunnusluvut. Liiketoimintastrategia, toimialavertailu ja kilpailija-analyysi.

 
Suoritustavat 

Periodi 3: Luennot ja esitehtävä 12 h, peli 26 h, Excel-harjoitustyö 40 h.
Periodi 4: Luennot 4 h, peli 18 h, raportointi 42 h, henkilökohtainen oppimistehtävä 14 h.
Kokonaismitoitus 156 h. Yrityspeliä pelataan 3 hengen ryhmissä (ryhmä=yritys)

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, Pelimenestys 40 %, Excel-harjoitustyö ja raportointi 40 %, henkilökohtainen oppimistehtävä 20 %.

 
Oppimateriaalit 

Peliohje, muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

 
Esitietovaatimukset 

CS30A1612 Strateginen suunnittelu ja johtaminen

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 5 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Yrityspeli  KURSSI  Matti Rissanen,
Leena Tynninen 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.