Opintojakso

Näytä opetus
CS20A0002 Toimitusketjun johtamisen peruskurssi, 6 op 
Tunniste CS20A0002  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Toimitusketjun johtamisen peruskurssi  Nimilyhenne Toimitusketjun 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Annastiina Rintala 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 1 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijatohtori, TkT Annastiina Rintala

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:


  • määritellä toimitusketjun hallinnan peruskäsitteet
  • analysoida varastojen tilaa ja suunnitella toimintatapoja varastonohjaukseen
  • arvioida logististen päätösten kustannusvaikutuksia karkealla tasolla.
 
Sisältö 

Ydinaines: Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan peruskäsitteistö ja tehtäväkenttä yrityksessä. Varastojen ohjauksen ja analysoinnin perusmenetelmät. Tuotannonohjauksen perusteet. Materiaalinohjaus hankinnoissa ja jakelussa. Kysynnän ennustaminen. Toimitusketjun ohjauksellisia ongelmia. Toimitusketjun suorituskyvyn mittaaminen ja taloudellisten vaikutusten arviointi.

 
Suoritustavat 

Luennot 28 h, itsenäiset tehtävät 42 h, kirjan lukeminen 54 h, tenttiin valmistautuminen ja tentti 32 h, 3. periodi. Kokonaismitoitus 156 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0 – 5. Harjoitustehtävät 25 %, tentti 75%.

 
Oppimateriaalit 

Arnold Tony J.R., Chapman Stephen N, Clive Lloyd M: Introduction to materials management (6th ed.), luvut 1-4,7-11,13,15

 
Esitietovaatimukset 

Liiketalouden perustiedot jakäsitteet (erit. ROI). Tilastomatemaattiset perustiedot (erit. normaalijakauma).Taulukkolaskennan käytön perustaidot.


 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 15 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.