Opintojakso

Näytä opetus
CS31A0551 Tuottavuus teollisuusyrityksessä, 6 op 
Tunniste CS31A0551  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Tuottavuus teollisuusyrityksessä  Nimilyhenne Tuottavuus teol 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Tero Rantala 
Hannu Rantanen 
Minna Saunila 
Juhani Ukko 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 3 
Periodi  Intensiiviviikko 20, 11.-13.5.2020 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

professori, TkT Hannu Rantanen


erikoistutkija, TkT Juhani Ukko


erikoistutkija, TkT Minna Saunila


nuorempi tutkija, DI Tero Rantala

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:


  • arvioida ja selittää tuottavuuden olemuksen ja merkityksen.
  • analysoida tuottavuutta teollisuusyrityksen eri toiminnoissa.
  • mitata tuottavuutta useilla tavoilla ja valita kuhunkin tilanteeseen parhaat mittarit.
 
Sisältö 

Tuottavuus käsitteenä. Tuottavuuden mittaaminen ja mittarit. Tuottavuus yrityksen toiminnan eri osa-alueilla. Tuottavuuden tarkastelutasot ja näkökulmat. Tuottavuuden analysointi tilinpäätösaineistosta.

 
Suoritustavat 

Luentoja 20 h. Tenttiin valmistautuminen, ryhmätyöt ja tentti 130 h. Yhteensä 150 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0 - 5. Tentti 100 %.

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali 64 s. Tuottavuusmatriisikirja 33 s. Tuottavuus, Teoria ja mittaaminen liiketoiminnassa, kirja 272 s. (soveltuvin osin) Tutkimusraportit n. 300 s., ilmoitetaan Moodlessa opintojakson alkaessa.

 
Esitietovaatimukset 

Perustieto johdon laskentatoimesta ja tilinpäätöksestä.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 15 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Tuottavuus teollisuusyrityksessä  KURSSI  Tero Rantala,
Hannu Rantanen,
Minna Saunila,
Juhani Ukko 
11.05.20 -13.05.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.