Opintojakso

Näytä opetus
CS30A1103 Päätöksenteko ja päätösanalyysi, 6 op 
Tunniste CS30A1103  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Päätöksenteko ja päätösanalyysi  Nimilyhenne Päätöksenteko j 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Kalle Elfvengren 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  DI 2 
Periodi  1-2 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Kalle Elfvengren, TkT, dosentti

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • analysoida ja arvioida systemaattisesti ja analyyttisesti päätöksenteko-ongelmia
  • ratkaista päätöksenteko-ongelmia soveltamalla päätöksenteon teorioita ja menetelmiä.
 
Sisältö 

Perehdyttää yritysten ja organisaatioiden rationaaliseen päätöksentekoon ja sen tukemiseen tuotantotalouden kentässä.
Sisältö: Päätöksenteko prosessina, päätösanalyysi, analyyttinen hierarkiaprosessi, ryhmäpäätöksenteontukijärjestelmät, ryhmätyön tukemisen tekniikat, systeemidynamiikka päätöksenteossa, business intelligence, datan visualisointi.

 
Suoritustavat 

Luentoja 12 h, harjoituksia 10 h, 1. periodi.
Luentoja 12 h, harjoituksia 10 h, 2. periodi.
Seminaareja 6 h, 2. periodin intensiiviviikko.
Seminaarityö 1-2. periodi (45 h), tentti (35 h), vapaaehtoiset palautettavat harjoitustehtävät (15 h),
taustatietoartikkelit (15 h). Kokonaismitoitus yhteensä 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti 35%, seminaarityö 45%, harjoitukset 20%.

 
Oppimateriaalit 

Kirja: P. Goodwin G. Wright (2014) Decision Analysis for Management Judgment.
Artikkelit ja luentomateriaali.

 
Harjoitusryhmien lukumäärä joihin ilmottaudutaan WebOodissa (Lukumäärä/Jätä tyhjäksi) 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  Ei 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.