Opintojakso

Näytä opetus
CT30A3231 Linuxin perusteet, 2 op 
Tunniste CT30A3231  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Linuxin perusteet  Nimilyhenne Linuxin peruste 
Laajuus2 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Jouni Ikonen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta, kokonaan verkossa / full digi

Ei voi sisällyttää samaan tutkintoon kuin CT30A3230 Työaseman käytön perusteet.

 

Kurssilla on johdantoluento.   (korj. 22.10.2019)

 
Suoritusvuosi 

TkK 1-3

 
Periodi 

2, summer

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijaopettaja, TkT Jouni Ikonen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tarvittavat valmiudet Linux-työasemien käyttöön myöhempien tietotekniikan opintojen vaatimalla tasolla. Opiskelija osaa kirjautua Linux-ympäristöön sekä graafisen työpöytäympäristön että tekstipohjaisen käyttöliittymän avulla, tuntee Ubuntu-käyttöjärjestelmään asennetut perusohjelmat ja niiden käytön graafisessa ympäristössä, ymmärtää terminaalin käytön edut, osaa tiedostojärjestelmässä navigoimisen ja tiedostojen manipuloinnin. Lisäksi opiskelijan odotetaan pystyvän käyttämään terminaalin I/O-käskyjä (pipes, redirection), muodostamaan hakuja ja käyttämään säännöllisiä lausekkeita (regexp), hallitsemaan shell-komentosarjojen tekeminen (shell scripting) sekä tiedostojärjestelmän käyttöoikeudet ja verkko-ohjelmien käytön (wget, curl).

 
Sisältö 

Linux-käyttöjärjestelmän asennus ja virtuaalikone, graafiset työpöytäympäristöt, terminaali ja peruskäskyt, komentorivipohjaiset tekstieditorit, komentoriviohjelmat ja niiden asennus, terminaali-I/O ja tiedostonhallintatyökalut, säännölliset lausekkeet, komentoriviohjelmointi, komentorivipohjaiset verkko-ohjelmat, etäkäyttö ja tiedostojen siirto.

 
Suoritustavat 

Aloitusluento 2 h, harjoitusten teko 16 h, verkkokurssin luentovideot 10 h. Itsenäinen opiskelu ja tiedonhaku 20 h. Tenttiin valmistautuminen 4 h. Mikroluokkatentti 2 h. Kokonaismitoitus 52 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei (korj. 22.10.2019)

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä (korj. 22.10.2019)

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Hyväksytty / Hylätty

Exam-tentti ja verkkotehtävät. Hyväksyttyyn tenttiin vaaditaan vähintään 51 pistettä 100:sta max-pisteestä. Jotta tentti voidaan arvostella, vaaditaan että opiskelija on suorittanut kaikki verkkotehtävät hyväksytysti ennen tenttiä. Verkkotehtävien hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että jokaisessa tehtävässä on saavutettu vähintään 70% enimmäispisteistä.

(korjaus 22.10.2019)

 
Oppimateriaalit 

Unix for dummies : käyttäjän käsikirja / John R. Levine & Margaret Levine Young. Linux : man-sivut & järjestelmänhallinta / toimittanut Raimo Koski. Linux in a nutshell / Ellen Siever et al. Linux ja komentorivin hallinta Practical Unix -verkkokurssin materiaali. Terminaali tutuksi:Linux ja komentorivin hallinta, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015,Annika Ikonen, Timo Hynninen ja Erno Vanhala. Muu www-sivuilla ilmoitettava materiaali.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

max 5

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Linuxin perusteet  KURSSI  Jouni Ikonen 
01.06.20 -31.07.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.